www.womansrights.org                        انجمن حق زنان        

 به‌ تارنمای انجمن حق زنان خوش آمدید                                                           انجمن حق زنانحقوق زنان حقوقی انسانیست                                                      

 

ظهور رهبران جوان در جنبش زنان و تبادل تجربه های فرامرزی

انجمن حق زنان: مهناز افخمی رئیس سازمان بین المللی آموزش و همکاری زنان، در دهمین سالگرد تاسیس این سازمان نامه زیر را در مورد تبادل تجارب زنان طی دهه گذشته نوشته است.
 " دهه قرن بیست و یکم برای بسیاری از همکاران ما، دوران تلاش بوده است. از افغانستان تا زیمبابوه، آن‌ها با جنگ، تعارضات سیاسی، ناهنجاری‌های اجتماعی و اخیرا، اثرات بحران اقتصادی جهانی مواجه بوده‌اند که تأثیر نامساعدی بر وضعیت فقرا، به ویژه زنان، داشته‌اند.
برخی از این داستان‌ها مکررا و اغلب در رسانه‌ها بازتاب گسترده‌ای داشته‌اند. اما داستانی‌هایی که چندان بازگویی نشده‌اند، داستان‌هایی هستند که به ما در آستانه ورود به دهه دوم امید می‌بخشند. یعنی داستان‌های دستاوردها و پیروزی‌های زنان، به رغم تمام این مصایب است. دستاورد اصلی سازمان "فراگیری مشارکت زنان" در دهه گذشته، تقویت ارتباط جنوب – جنوب و ایجاد و بسط پیوندهای نیرومند در میان همکاران ما و سایر سازمان‌های هم‌نظر بر فراز مرزهای کشوری، مذهبی، قومی و فرهنگی بوده است.
ارتباط جنوب – جنوب که آن را پرورش داده‌ایم فضایی از فراگیری و تبادل نظر دو جانبه را فراهم آورده است و به ما در تقویت و افزایش توان سازمان‌هایی یاری رسانده که اهداف مشترکی با ما دارند و در همان راستا کار می‌کنند.
برای مثال، حمایت متقابل دو سازمان همکار ما در موریتانی و مراکش به هر یک از این سازمان‌ها کمک کرده است تا متدولوژی‌های کار خود را بسط دهند. همکاران ما در موریتانی در پرورش و کاربرد مدل‌های شبکه محلی مهارت یافته‌اند؛ مدل‌هایی که در مراکش کاملا موفق بوده‌اند و در عین حال تجارب کار خود در محیطی پر از تنش‌های سیاسی اوج یابنده و مخاطرات مداوم را در اختیار دیگران گذاشته‌اند.
به عنوان بخشی از برنامه‌ریزی استراتژیک "ارتباط مستقیم همکاران"، که در نیجریه و فلسطین هم با موفقیت به اجرا درآمده است، آسمه خدر از سازمان "سی آی جی آی / اردن" اخیرا برای کار ما با همکار ما به قرقیزستان سفری داشته است. او یادآور شد که این سفر فرصت گرانبهایی بود تا با جامعه مدنی و نهادهای آکادمیک این کشور ارتباط عمیق‌تری برقرار کند و چالش‌های مشابه رویاروی دو کشور را بهتر درک کند. به نوبه خود، همکاران قرقیزی ما، آشنایی خود را با آسمه "الهام‌بخش" توصیف کردند و گفتند از تجربه اردنی‌ها "درس‌های مهمی درباره خیزش مذهب سیاسی و بهترین راه‌های برخورد با بنیادگرایی" را فراگرفتند.
این مدل از ارتباطات و تبادل نظر، رویکرد ما به ریشه‌های دفاع از حقوق زنان و جنبش‌سازی را انگیزه و تعمیق بخشیدند. همکاران ما در خاورمیانه و شمال آفریقا برای دفاع از اجرای کامل کنوانسیون محو تبعیض علیه زنان و رفع موانع یک ائتلاف منطقه‌ای فعال به وجود آوردند. کمپین "خواست برابری شهروندان" سازمان ما فعالان جوان ده کشور خاورمیانه و منطقه خلیج را گرد آورد و به آن‌ها یاری رساند تا به بسیج مردمی بپردازند و برای دفاع از حقوق زنان از شبکه‌های اجتماعی بهره گیرند. در نتیجه فعالان کمپین در بحرین، لبنان و مراکش به پیروزی‌های فزاینده مهمی برای زنان و خانواده‌های آنان در این کشورها دست یافتند؛ دستاورد اخیر آنان وضع قانون جدیدی در بحرین است که به موجب آن هزینه خدمات بهداشتی و آموزشی دولتی برای کودکان زنانی که شوهران خارجی دارند، لغو شده است.
اعضای کمپین یک میلیون امضا در ایران با موفقیت استراتژی‌هایی را به کار گرفتند که تا حدی ملهم از تجربه همکاران مراکشی ما در بردن آگاهی به میان زنان معمولی و اعمال فشار بر سیاست‌گذاران بود. آن‌ها این استراتژی‌ها را به نحو بی‌سابقه‌ای پالایش و بسط دادند و جنبش سراسری عظیمی را به وجود آوردند که رژیمی نیرومند و تا مغز استخوان سرکوبگر را به لرزه انداختند.
در دورانی که به دهه جدید کار خود قدم می‌گذاریم، این تجربه به علت امکاناتی که در اختیار سازمان "فراگیری مشارکت زنان" گذاشت، از ارزش خاصی برخوردار است. رویکرد آن‌ها مشارکت‌جویانه، بینش‌مند، وظیفه‌گرا، حساس به امکانات تکنولوژی‌های اطلاعاتی جدید، فراگیر و غیر ایدئولوژیک است. ما برای توانمندسازی و گشودن کانال‌های ارتباطی جدید و پویا به کار بر اساس این خصوصیات ادامه خواهیم داد؛ خصوصیاتی که همکاران ما در کشورهای گوناگون را قادر می‌سازد به شیوه‌هایی کار کنند که به یکدیگر نیرو و غنا می‌بخشند و قدرت و اعتبار جنبش‌های بومی را افزایش می‌دهند.
در میان تمام این جنبش‌ها و فعالیت‌ها، آن چه که برجسته است و به ما امید خاصی می‌بخشد، کارآیی ارتباط جنوب – جنوب و روحیه همبستگی‌، ظهور رهبران جوانی است که در فرهنگ خود ریشه دارند اما در قید و بند ایدئولوژی نیستند، می‌توانند آزادانه کنش کنند، فرا گیرند و یکدیگر را فرای مرزهای کشوری حمایت کنند." منبع: شهرزادنیوز

ترجمه: ترجمه متن نامه مهناز افخمی