www.womansrights.org                  انجمن حق زنان         

به‌ تارنمای انجمن حق زنان خوش آمدید                                                           حقوق زنان حقوقی انسانیست                                                      

عکس لختی دسته جمعی پنچاه زن فعال اسرائیلی در همبستگی با وبلاگنویس مصری

پنچاه تن از زنان فعال به نشانه همبستگی با عالیه المهدی، دختر  بیست ساله مصری که عکس لخت خود را به نشانه اعتراض به جامعه مرد سالار در فیس بوک و وبلاگ اش گذاشته بود، در یک حرکت نمادین عریان شده و عکس لختی دسته جمعی خود را در اینترنت منتشر کردند.

اور تپلر 28 ساله که سازماندهی این اقدام نمادین را بر عهده داشت، در این رابطه تأکید کرد که آنها می خواهند به این وسیله حمایت خود را از دختر جوان مصری که مورد غضب جامعه مردسالار قرار گرفته اعلام دارند.

شایان ذکر است که هم اکنون بسیاری از زنان شهروند اسرائیل، به ویژه در بخش هایی از اورشلیم مورد تبعیض یهودیان ارتدکس قرار دارند. در بخش عمدتا ً ارتدکس نشین این شهر، حتا پیاده روها زنانه- مردانه شده و زنان باید در قسمت عقب اتوبوس بنشینند.