دختر رائول کاسترو در تظاهرات علیه تبعیض نسبت به همجنسگرایان

 

سه شنبه ٢۷اردیبهشت ۱٣۹٠ برابر با ١۷مه ٢٠١١

 

انجمن حق زنان: راهپیمایی علیه همجنس هراسی (هوموفوبیا) به رهبری ماریلا کاسترو، دختر رائول کاسترو، رئیس جمهور کوبا، برای چهارمین سال پیاپی در خیابان های هاوانا، پایتخت این کشور، برگزار شد.

 

از جمله اهداف مهم این راه  پیمایی، که بیش از 300 تن در آن شرکت کرده بودند، حمایت از حقوق همجنس گرایان کوبا بود.

 

پس از انقلاب کوبا، به رهبری فیدل کاسترو، همجنسگرایان این جزیره ی واقع در دریای کارائیب، مورد تبعیض و به عنوان ضد انقلابی تحت پیگرد قرار می گرفتند. سال گذشته فیدل کاسترو طی مصاحبه ای تعقیب همجنسگرایان را اشتباه دانست.

 

با این که روز تظاهرات علیه همجنس هراسی چهار سال است که در این کشور برگزار می شود، اما هنوز مصوبه ای برای قانونی کردن زندگی مشترک همجنس ها وجود ندارد.شهرزادنیوز

 

ماریلا کاسترو، رئیس مرکز آموزش های جنسی کوبا، از سال ها پیش در راه احقاق حقوق زنان و مردان همجنسگرا فعال است.