محبوبه کرمی برای اجرای حکم سه سال زندان احضار شد

 

چهارشنبه ٢١اردیبهشت ۱٣۹٠ برابر با ١١مه ٢٠١١

www.womansrights.org

 

انجمن حق زنان: محبوبه کرمی  فعال جنبش زنان،  صبح روز، ۲۱ اردیبهشت ۱۳۹۰، احضاریه‌ای کتبی مبنی بر اجرایی شدن حکم ۳ سال زندانش در زندان اوین را دریافت کرد.به گزارش "وبسایت تا قانون خانواده برابر"، بر اساس احضاریه ای که برای محبوبه کرمی ارسال شده است، وی می‌بایست ظرف سه روز خود را به دادسرای اوین معرفی کند. کرمی در شعبه ۵۴ تجدید نظر بیدادگاه اسلامی به سه سال  زندان محکوم شده است. وی پیش از این در شعبه ۲۶ بیدادگاه اسلامی تهران به چهار سال زندان محکوم شده بود. اتهامات محبوبه کرمی "فعالیت تبلیغی علیه نظام"، "اجتماع و تبانی با قصد ارتکاب جرایم علیه امنیت کشور" و "نشر اکاذیب" عنوان شده بود.

 

محبوبه کرمی، عضو کمپین یک میلیون امضا، در روز ۱۱ اسفند ماه ۱۳۸۸ در پی سناریو سازی دستگاه امنیتی و یورش‌های گسترده و هماهنگ به منازل فعالین حقوق بشر، بازداشت و پس از گذشت ۱۷۰ روز، شامگاه چهارشنبه ۲۷ مردادماه ۱۳۸۹ با تودیع وثیقه ۵۰۰ میلیون تومانی آزاد شد.

 

محبوبه کرمی پیش از این هم پنج بار بازداشت شده بود. بار اول و دوم در رابطه با درگیری‌های ۱۸ تیر، بار سوم۲۴ خرداد ۱۳۸۷ به اتهام "اقدام علیه امنیت ملی "که پس از ۷۰ روز آزاد شد. باردیگر، ۶ فروردین ۱۳۸۸ به همراه ۱۱ تن از اعضای کمپین و مادران صلح که قصد دیدار نوروزی با خانواده زهرا بنی یعقوب را داشتند به اتهام" اخلال در نظم عمومی " دستگیر و پس از ۱۳ روز آزاد شد. در همه پرونده‌های فوق، حکم تبرئه برای وی صادر شده بود.