یورش ماموران امنیتی به یک آموزشگاه دخترانه در تهران

 

جمعه ۲١مرداد ۱۳٩٠ برابر با ١۲اوت ۲٠١١

 

انجمن حق زنان: روز چهارشنبه 19 مرداد مأمورین پلیس گشت ارشاد با یورش به یکی از مراکز آموزشگاه زبان سفیر تعدادی از دانشجوها و کارکنان آنجا را بازداشت کردند.

 

مرکز قلهک آموزشگاه سفیر که درخیابان شریعتی تهران است و فقط مخصوص خانم هاست. به گفته شاهد های عینی و برخی کارکنان و استادها ، مأمورین از ارایه هرگونه حکم خودداری کرده و گفته اند اینجا مکان عمومی است و حکم لازم ندارد ! در ضمن آنها اضافه کردند که بعد از بازداشت برخی دختران دانشجو و کارمند ، آنها اقدام به فیلم برداری از داخل ساختمان و کلاس ها کردند و بعد از آن افراد بازداشت شده رو با خودشون بردند.

 

آخرین اطلاعی که از افراد بازداشت شده ها پیدا کردیم این است که همگی آنها آزاد شده اند اما هنوز هیچ اطلاع یا توضیحی برای علت این یورش و بازداشتها و یا نحوه برخوردشون پیدا نکردیم.

 

منبع:

http://copytaste.com/w431