پايان محاكمه زن اسيدپاش


دوشنبه ١۷مرداد برابر با ۸ اوت ۲٠١١


انجمن حق زنان: گروه حوادث آخرين جلسه محاكمه زن اسيدپاش كه در جنايتي هولناك يك مادر و دختر را هدف اسيدپاشي قرار داده بود، در دادگاه كيفري استان همدان برگزار شد. مونا، متهم 27 ساله كه 15 ارديبهشت 89 زن جواني به نام طاهره بهرامي را هدف اسيدپاشي قرار داده بود، پس از دستگيري و اعتراف به جنايت هولناك، همسر طاهره را عامل اصلي حادثه دانست و گفت: جعفر راننده ميني‌بوس محل كارم بود كه يك سال قبل با هم آشنا شديم. او مدتي پس از دوستي‌مان قول ازدواج داد و گفت مي‌خواهد از همسرش جدا شود اما با گذشت اين مدت، هر وقت از او مي‌پرسيدم چرا با هم ازدواج نمي‌كنيم، مي‌گفت همسرش حاضر به جدايي نيست. پس از مدتي متوجه شدم جعفر از ارتباط پنهاني‌مان فيلم و عكس گرفته و از آنجا كه مرا به ماده مخدر شيشه معتاد كرده بود، مجبور بودم به حرف‌هايش گوش كنم. از سوي ديگر، به دليل اين كه جعفر ذهنيت بسيار بدي از طاهره برايم ساخته بود، در تصميمي ناگهاني با يك ظرف چهار ليتري اسيد به خانه طاهره رفتم و به بهانه تحويل غذاي نذري، وارد خانه‌اش شدم در فرصتي مناسب به طرفش حمله‌ور شده و ظرف اسيد را روي صورتش پاشيدم. در همان موقع دختر كوچولويش كه كنار مادر ايستاده بود نيز دچار سوختگي شد. من هم بلافاصله از آنجا فرار كردم اما چند روز بعد دستگير شدم. صبح ديروز آخرين جلسه محاكمه مونا در دادگاه كيفري استان همدان برگزار شد و عامل جنايت هولناك به دفاع از خود پرداخت. طاهره نيز پس از قرار گرفتن در جايگاه شاكي، در حالي كه خواستار قصاص متهم بود، گفت: در اين يك سال 27 بار تحت عمل جراحي قرار گرفته‌ام و بيش از يكصد ميليون تومان به خاطر هزينه درمانم به مردم بدهكارم. از طرفي دختر كوچكم نيز از ناحيه پا دچار سوختگي و جراحت شديد شده و هنوز هم تحت درمان است. ما از نظر روحي، جسمي و مالي بشدت آسيب ديده‌ايم و از مسئولان مي‌خواهم به شكايت ما هم رسيدگي كنند.


رحيم فريبا- وكيل طاهره- نيز گفت: بازپرس پرونده در جريان تحقيقات گسترده، دخالت مستقيم و مؤثر جعفر در اسيدپاشي را رد كرده و براي وي قرار منع تعقيب صادر كرده است و تا زماني كه سرنخ و شواهد ديگري پيدا نشود، او بيگناه تلقي مي‌شود. به گفته وي، قضات دادگاه كيفري استان همدان پس از ختم جلسه رسيدگي وارد شور شدند تا در مهلت قانوني حكم زن اسيدپاش را صادر كنند.