دوازده جوان دختر و پسر در یک میهمانی دستگیر شدند


چهارشنبه ٢٢تیر ١٣۹٠ برابر١٣ژوئیه ٢٠١٢

www.womansrights.org

 

انجمن حق زنان: جمعه شب، مورخ هفدهم تیر، ماموران امنیتی با حمله به یک مهمانی در شهرک هفت سنگان قزوین، دوازده جوان را دستگیر کردند. به گزارش مطبوعات محلی، جمعهٔ گذشته ماموران انتظامی ۷ پسر و ۵ دختر جوان را که در یک میهمانی حضور داشتند، دستگیر کردند.


دو تن از دختران جوان‌‌ همان شب با امضای تعهد نامه آزاد شدند و بقیهٔ افراد به بازداشتگاه منتقل شدند. گفتنی است که ده جوان دیگر پس از طی سلسله مراتب قضائیی با قرار وثیقهٔ پنج میلیون تومانی آزاد شدند.