محکومیت پدری که دختر خردسالش را بیک تاجر ترک فروخت

انجمن حق زنان: پدری که دختر 12 ساله اش را در ازای 5000 لیره به یک تاجر 54 ساله فروخته بود، به 7 سال و 9 ماه و 22 روز زندان و تاجر ترک به 24 سال زندان محکوم شدند.

به گزارش شهرزادنیوز، ماجرای عثمان ی. پدر دختری که 6 سال پیش وی را در سن 12 سالگی در آنتالیا فروخته بود، از اواسط ماه فوریه افکار عمومی ترکیه را به خود مشغول کرد. اکنون دادگاه وی را به خاطر "محدود کردن آزادی به قصد بهره کشی جنسی" مقصر دانست. یوسف آ، تاجری که دختر 12 ساله را خریده بود نیز به جرم "سلب آزادی به قصد سوء استفاده جنسی" و "تعرضات متعدد جنسی" مجرم شناخته و به 24 سال زندان محکوم شد.

این دو مرد قراردادی دستنوشت در 12 فوریه 2006 را امضا کرده بودند، که در مطبوعات ترکیه منتشر شده است. عثمان ی.، به خط خود نوشته بود: من دخترم را به مبلغ 5000 لیره فروختم. من دخترم را در 12 فوریه 2006 به یوسف آ. واگذار می کنم. مبلغ مزبور را به صورت نقدی دریافت کرده ام. دخترم از تاریخ ذکر شده در بالا تحت قیمومیت یوسف آ. قرار می گیرد.

به گزارش اخبار ترکیه و آلمان، جستجو برای یافتن تاجر مذکور 6 سال طول کشید و وی سرانجام در ماه فوریه 2012 دستگیر شد.