مقاومت دختران فلسیطینی در مقابل لباس های تحمیلی اسلام گرایان

چهارشنبه ١٠ اسفند١٣٩٠برابر با ٢٩ فوریه ٢٠١٢

انجمن حق زنان:  رنگ لباس زنان در فلسطین با تولیدات انبوه چین و ترکیه همه جا به رنگ سیاه و خاکستری تبدیل شده است. از رنگ های شاد و متنوع پییشین یا دامن کوتاه دختران شورشی سال های 70 و 80 میلادی دیگر خبری نیست و جای آن ها را جلباب و عبایا گرفته است.

به گزارش شهرزادنیوز، جیهان آناستاس، یکی از زنان فلسطینی، در این رابطه به اشپیگل آنلاین می گوید که این لباس ها هیچ ربطی به تاریخ ما ندارند. این ها نماد اخلاقی کشورهای عربی حاشیه خلیج (فارس) هستند. این لباس ها برای آن ساخته شده اند تا همه خطوط و برجستگی های تن زن را بپوشانند. وی افزود که با این لباس های اسلامی فلسطینی ها دارند بتدریج هویت خود را از دست می دهند.

اما دختران جوان راه تازه ای جسته اند. تحت فشار اسلامگرایان عبایا می پوشند و روسری بر سر می گذارند، اما خود را با رنگ های روشن آرایش می کنند و شلوار جین تنگ و بلوز نازک محصول مد سازان اسرائیلی را بر تن می کنند. به گفته جیهان، دختران در گردهمایی هایشان لباس های مورد علاقه خود را می پوشند. خود او نیز یکی از لباس های هفده گانه رنگین فلسطینی اش را می پوشد؛ و این نوعی مقابله با تحمیل رنگ های تیره توسط اسلامگرایان به دختران و زنان فلسطینی است.