مرا عریان کن! خون برادرم مرا می پوشاند

 

پنچشنبه ١ دی ۱٣۹٠برابر با ۲۲دسامبر ۲٠١١

 

انجمن حق زنان: به گزارش روزنامه نیویورک تایمز، هزاران تن از زنان مصری در اعتراض به ضرب و شتم یک زن و هتک حرمت او در میدان التحریر قاهره تظاهرات کردند.

 

این زنان در حالی که شعار می دادند :" مرا بر روی زمین بینداز! عریانم کن! خون برادرانم مرا می پوشاند!" شعار می دادند که "ژنرال کجاست؟" و منظورشان این بود که رئیس شورای نظامی مصر ژنرال محمد حسین طنطاوی بداند، که "دختران مصر اینجا هستند."

 

مورخین معتقدند که این اعتراض زنان مصر در تاریخ مدرن این کشور از سال 1919 که زنان مصری علیه استعمار انگلیس فعالیت می کردند تا کنون بی سابقه است و در جهان عرب نیز چنین حرکت اعتراضی کمیاب بوده است.