دختر ۲۳ساله قربانی اسیدباشی

 

انجمن حق زنان

سه شنبه ۲۹ آذر۱٣۹٠برابر با ۲٠دسامبر ۲٠١١

 

روزنامه خراسان: مرد ۴۰ساله اي پس از آن که با جواب منفي دختر موردعلاقه اش براي ازدواج مواجه شده بود به صورت وي اسيدپاشيد و فرار کرد. به گزارش فارس اين حادثه در شب يازده مهر سال جاري در جنوب تهران رخ داد و در پي آن مريم ۲۳ساله از ناحيه سمت راست صورت، لب ها و قفسه سينه و سمت چپ گردن دچار سوختگي شد. عامل اسيدپاشي پس از اين حادثه متواري شد تا آن که سرانجام پس از ۷۰روز زندگي مخفيانه دستگير شد. دختر جوان نيز پس از اين حادثه با حضور در اداره شانزدهم آگاهي تهران به کارآگاهان گفت: احمدرضا خواستگار من بود و قبل از زمان خواستگاري نيز بارها جواب منفي را از خانواده ام شنيده بود اما به بهانه اين که بايد مستقيما جواب را از خودم و در زمان خواستگاري بشنود همراه خواهرش و تحت عنوان خواستگاري به خانه ما آمد. وي فردي بيکار بود و از لحاظ خانوادگي هم هيچ تناسبي باهم نداشتيم به همين علت هم خودم و هم خانواده ام مخالف اين ازدواج بوديم تا اين که در روز خواستگاري بعد از شنيدن دوباره پاسخ منفي بدون اين که متوجه شوم ظرف اسيدي را از جيب خود درآورد و روي صورتم پاشيد که از ناحيه صورت، بدن و شانه راست دچار سوختگي شدم.پدر و مادر مريم هم به کارآگاهان گفتند: احمد خواستگار دخترمان بود اما چون فرد بيکاري است و با ۴۰سال سن، تفاوت سني زيادي با دختر ما دارد هم ما و هم دخترمان به او جواب منفي داديم اما او قانع نشد.

بنابر اطلاعات به دست آمده مشخص شد خانواده دختر جوان پيش از اين در منطقه خزانه و در همسايگي خانواده متهم زندگي مي کردند و حتي به واسطه آشنايي رفت و آمد خانوادگي نيز با يکديگر داشته اند. متهم به اسيدپاشي پس از اقدام هولناک خود متواري شده بود و از آن زمان تاکنون به طور مخفيانه زندگي مي کرد و مدام محل زندگي خود را تغيير مي داد. به گونه اي که چندين سفر خارج از تهران داشته و مدتي را در شهرستان هاي مرکزي کشور گذراند. تا آن که ساعت ۶بامداد روز ۲۷آذر امسال آخرين مخفيگاه وي در منطقه خزانه شناسايي شد و ماموران او را در خانه خواهرش دستگير کردند. متهم در اعترافات خود درباره انگيزه اش از اسيدپاشي گفت: حماقت کردم حدود ۵سال پيش به مريم علاقه پيدا کردم و براي همين حدود ۴سال پيش اعتيادم را ترک کردم و مي خواستم کاري کنم تا هر طور شده مريم به من جواب مثبت بدهد. اين گزارش حاکي است پرونده اين جنايت به همراه متهم براي صدور دستور قضايي به شعبه هشتم بازپرسي دادسراي ناحيه ۱۶تهران ارسال شد.

مجازات اسيدپاشي در قانون
سيدجلال عزيزي وکيل قوه قضاييه و کارشناس مسائل حقوقي در رابطه با مجازات جرم اسيدپاشي به خراسان گفت: در قانون مجازات اسلامي فعلي مجازات اسيدپاشي تعريف نشده است. لذا قضات به قانون مجازات اسيدپاشي مصوب سال
۱۳۳۷ رجوع مي کنند که براساس آن هرکس عمدا با پاشيدن اسيد يا هر نوع ترکيبات شيميايي ديگر موجب قتل مجني عليه شود به حبس جنايي درجه يک و اگر موجب قطع يا نقصان يا از کارافتادن عضوي از اعضاء شود به حبس جنايي درجه ۲ از ۲ تا ۱۰سال و اگر موجب صدمه ديگري شود به حبس جنايي درجه ۲ از ۲ تا ۵سال محکوم خواهد شد. وي افزود: اين قانون مربوط به ۵۰سال پيش است و به زماني مربوط مي شود که جرم اسيدپاشي در جامعه فراگير نشده بود بنابراين به منظور پيش گيري از چنين جرمي در شرايط حاضر لازم است که در مجازات اسيدپاشي تجديدنظر و قانوني تدوين شود که بازدارنده باشد.

اما و اگرهاي قصاص اسيدپاش
با اين همه درباره مجازات اسيدپاشي مي توان با توجه به قانون قصاص، فرد اسيدپاش را مجازات کرد.اما اين گونه مجازات هم کمتر اتفاق مي افتد و هم با اما و اگرهاي فراواني روبه رو است. به نقل از يکي از سايت هاي اينترنتي بهمن کشاورز وکيل پايه يک دادگستري و حقوق دان زماني در پاسخ به اين سوال گفته بود: چون براي فرد اسيدپاش بيم سرايت مي رود، قصاص تبديل به ديه مي شود يعني اگر در اسيدپاشي با ريختن اسيد باعث نابينايي کسي شده است و قصاص حق خود فرد است مي تواند براي اجرايش به مامور اجرا وکالت دهد ، اگر بخواهد اجرا کند،اما چون در اسيدپاشي اگر فقط چشم فرد از بين رفته باشد و اعصاب و ... سالم باشد و در حکم قصاص اعصاب اسيدپاش هم دچار آسيب شود و يا بيم سرايت باشد مي گويند قصاص اجرا نشود بلکه بايد به جايش ديه تعيين شود و از باب تعزير هم مي توانند حبس دهند.

معاون مرکز تحقيقات سوختگي: آمار سوختگي ناشي از اسيدپاشي در کشور قابل توجه است
دبير اجرايي نخستين کنگره بين المللي سوختگي با اعلام اين که بيشترين سوختگي در ايران مربوط به سوختگي هاي خانگي است، افزود: آمار سوختگي هاي ناشي از اسيدپاشي نيز قابل توجه است.به گزارش مهر، دکتر آخوندي نسب درباره آمار بالاي موارد سوختگي در ايران نسبت به آمارهاي جهاني هشدار داد و گفت: بايد به معضل سوختگي در کشور بيشتر پرداخته شود تا بيماراني که دچار اين عارضه شده اند و اغلب از قشر ضعيف جامعه هستند از حمايت بيشتري برخوردار شوند.