مخالفت با آزادی محبوبه کرمی                        

 

انجمن حق زنان: با وجود نامساعد بودن وضعیت جسمی محبوبه کرمی در زندان، کمیسیون پزشکی سازمان زندان ها رای به تحمل کیفر برای وی صادر کرد.

 

به گزارش منابع مستقل خبری، در پی پیگیری های به عمل آمده توسط خانواده محبوبه کرمی در خصوص عدم تحمل کیفر و ارسال پرونده پزشکی وی به مراجع قضایی، هفته گذشته شعبه اجرای احکام بیدادگاه رژیم در تهران، رای صادره توسط کمیسیون پزشکی سازمان زندان ها مبنی بر داشتن تحمل کیفر را به وی ابلاغ کردند.

 

به موجب حکم صادره توسط شعبه ۲۶ بیدادگاه رژیم و شعبه ۵۴ بیدادگاه تجدید نظر، محبوبه کرمی از مدافعان حقوق زنان و حقوق بشر، محکوم به گذراندن سه سال  زندان به اتهام "اقدام علیه امنیت ملی" است. وی در حال حاضر، از اردیبهشت ۱۳۹۰ در بند نسوان زندان اوین محبوس است و با وجود وضعیت نامساعد جسمی، دستگاه قضایی  رژیم اصرار بر اجرای کامل حکم دارند.

 

به گزارش هرانا، هم چنین، طی هفته گذشته، وضعیت جسمی پدر محبوبه کرمی نیز رو به وخامت گذاشته است و در بخش مراقبت های ویژه بستری گردیده است. این در حالی است که مادر محبوبه کرمی نیز در زمان زندان وی بر اثر بیماری سرطان فوت کرد، و فرصت ملاقات با فرزندش را پیدا نکرد.