رئیس کمیسیون حقوق بشر اروپا: حقوق زنان را در جهان پیش ببریم!

 

انجمن حق زنان: باربارا لوُخ بیندر، نماینده سبزها و رئیس کمیسیون حقوق بشر پارلمان اروپا، به مناسبت 10 دسامبر، روز جهانی حقوق بشر، اعلام داشت که در این روز دو زن از لیبریا و یک زن از یمن جایزه صلح نوبل را دریافت می کنند. با وجود این، هنوز هم حقوق انسانی زنان در سراسر کره زمین نقض می شوند، از جمله با تجاوز های دسته جمعی در جمهوری دمکراتیک کنگو، قتل زنان در مکزیک و گوآتمالا.

 

وی اهدای جایزه صلح نوبل به الن جانسون سرلیف، رئیس جمهور لیبریا، لیماه گبووه، هموطن وی و توکل کرمان از یمن را نشانه خوبی در جهت تقویت حقوق زنان در جهان دانست و گفت که برندگان جایزه، شخصیت های نمادین برای شرکت فعال زنان جهت پایان دادن به جنگ ها و حمایت ویژه از زنان در دوره پس از جنگ هستند.

 

وی افزود که فمینیست ها و دیگر فعالان، سال ها برای اهدافی که در مصوبه 1325 شورای امنیت سازمان ملل آمده، مبارزه کرده اند. اکنون باید از توجه افکار عمومی به مراسم اهدای جایزه نوبل برای پیشبرد حقوق زنان استفاده کرد. منبع: شهرزادنیوز