www.womansrights.org                  انجمن حق زنان         

به‌ تارنمای انجمن حق زنان خوش آمدید                                                           حقوق زنان حقوقی انسانیست                                                      

 

انجمن حق زنان سمینار برگزار می کند

صدای تو باید شنیده شود، همجنسگرایی یک حق است
 
سخنرانی:
 
ساقی قهرمان

ساقی قهرمان، فعال حقوق دگرباشان جنسی، شاعر ، داستان نویس و روزنامه نگار، از سال ۱٩٩۵به انتشار آثار خود دست زد. چهار مجموعه شعر و یک مجموعه داستان، مدیریت سازمان دگرباشان جنسی ایرانی، سردبیری نشریه چراغ به مدت دو سال، و پایه گذاری کلوب نویسندگان در تبعید در کانادا .

موضوع سخنرانی: ساقی از تجربیات خود به عنوان یک دگرباش جنسی سخن میگوید

 

دکتر مهرداد درویش پور، جامعه شناس  و استاد دانشگاه

در ایران ارزش های دگر جنس خواهانه آنچنان قدرتمنداست که رئیس جمهور آن حتی وجود هم جنس گرایان در جامعه را نفی میکند. دو جنس گرایان و بین جنس گرایان نیز با شدید ترین فشارها روبرویند. چرا در ایران آگاهی فمینیستی در حال رشد است، اما کوئیر فمینسم و نقدهای فمینیستی در چالش هموفوبیا  بشدت محدود است.

موضوع سخنرانی: نظریه میان برشی، فمینسم، فرهنگ ناموسی و گرایش جنسی  

 
 
دکتر فتانه فراهانی، پژوهشگر و استاد رشته مردم شناسی دانشگاه استکهلم
 

موضوع سخنرانی: نظم و کارکرد دگرجنس گرایی

                             آسیب شناسی سنجه های اجتماعی رفتارهای جنسی

 
موسیقی:
 

شیرین مهربد ترانه خوان‌ معاصر و یک فعال اجتماعی است که تجربه موسیقی خود را در تبعید مرتبط با تحولات فرهنگی‌نسل انقلاب می داند.

 

زمان: شنبه ۲۸ می ٢٠۱۱ - ساعت: ۱۵تا ۱٩

مکان: Kista Träff, Sverige salen

تلفن های تماس: 070-402 55 31   073-7286893

 

ورود برای همه گان رایگان است