شش تن از فعالان حقوق زنان ایرانی تحت پوشش انجمن قلم آلمان

 

انجمن حق زنان: انجمن قلم آلمان اعلام کرد که 6 تن از نویسندگان زن تحت فشار در ایران، تحت پوشش پروژه "کمیته پناه نویسندگان در تبعید" این انجمن قرار گرفته اند. درهمین رابطه منصوره شجاعی، نویسنده و فعال حقوق زنان که از ماه ژانویه سال جاری ساکن شهر نورنبرگ است، برای نخستین بار روز پنجشنبه 24 فوریه در جلسه بحث و گفت و شنودی که در این شهر برگزار می شود، شرکت می کند.

 

یوهانو اشتراسر، رئیس انجمن قلم آلمان و از نویسندگان مشهور این کشور، در این رابطه گفت که این افراد شاهدان مهم بی عدالتی جاری در کشور خود هستند. آن ها خواستار تغییر در کشورشان و شرکت در ساختن یک جامعه دمکراتیک هستند.

 

از سال 1999 شماری از نویسندگان تحت پیگرد و فشار، از جمله از کشورهای چین، ویتنام، چچنستان و الجزایر، تحت پوشش این برنامه قرار گرفته اند.

اشتراسر در رابطه با کمک به نویسندگان تحت پوشش انجمن قلم آلمان گفت که علاوه بر کمک های اولیه، از این نویسندگان در زمینه معرفی و تماس با ناشران و ترجمه آثارشان نیز حمایت می شود.  شهرزادنیوز