خانواده صانع ژاله دانشجوی جان باخته را برای مصاحبه تحت فشار قرار داده اند

 

چهارشنبه٢۷ بهمن ١٣۸٩ برابر با  ١۶فوریه ٢٠١١

www.womansrights.org

 

انجمن حق زنان: در پی علنی شدن هویت واقعی یکی از جان باخته گان تظاهرات روز بیست و پنچ بهمن، "صانع ژاله"، دانشجوی کرد رشته نمایش دانشگاه هنر تهران، که رسانه های دولتی مدعی بسیجی بودن وی شده اند، خبرهای رسیده به دانشجونیوز حکایت از فشار های گسترده به خانواده ژاله در شهر پاوه برای مصاحبه دارد.

 

زین الدین انصاری پاسدار سردار سپاه و پسرخاله صانع ژاله عامل اصلی فشار بر خانواده صانع ژاله برای مصاحبه با رسانه‌های حکومتی است. دانشجونیوز در ادامهد این گزارش می نویسد: سردار زین الدین انصاری که خود نیز روز گذشته در شبکه‌های صدا و سیما بر علیه تظاهرات ۲۵ بهمن ماه مصاحبه کرد، از نیروهای امنیتی شهر پاوه و مسئول حراست سد داریان در نزدیکی شهر پاوه است. مدیریت سد داریان تحت اختیار سپاه پاسدران قرار دارد.

 

بنابر گزارش یکی از نزدیکان شهید صانع ژاله، تمامی مسئولین بلند پایه شهر پاوه، از جمله امام جمعه، فرماندار، مسئولین انتظامی و امنیتی با حضور در منزل خانواده این شهید، فشار گسترده ای را برای انجام مصاحبه به این خانواده وارد آورده اند.

طبق اخبار واصله، تمامی ارتباطات خانواده شهید ژاله به کنترل نیروهای امنیتی درآمده و راه های ارتباط با این خانواده نیز قطع شده است.