تحمیل چادر و مانتو فرم به دختران دانشجو

 

چهارشنبه٢۷ بهمن ١٣۸٩ برابر با  ١۶فوریه ٢٠١١  

www.womansrights.org

 

انجمن حق زنان: در راستای نهادینه شدن فرهنگ عفاف و حجاب در دانشگاه‌ها، به دختران دانشجو در دانشگاه آزاد مانتو فرم و چادر ارائه می شود. شهرزادنیوز در این باره می نویسد: علیرضا صالحی، مدیركل امور فوق برنامه فرهنگی دانشگاه آزاد، ضمن بیان این مطلب، اعلام داشت که هیچ برنامه‌ای در بحث یكسان‌سازی پوشش دانشجویی در دانشگاه آزاد ندارند و این اقدام را نهادینه کردن فرهنگ حجاب و عفاف نامید.

 

وی افزود که برخی موسسات تولیدی اقدام به عرضه چادرها یا لباس‌های متناسب با فرهنگ اسلامی ایرانی می‌كنند كه اگر با آنها به توافق برسیم می‌توانیم فرصتی برایشان قائل شویم تا محصولاتشان را در دانشگاه آزاد عرضه كنند، اما این به معنای یكسان‌سازی پوشش و حجاب نیست.