تجمع اعتراضی زنان دستفروش مترو در مقابل مجلس

 

یکشنبه ٢۴بهمن ١٣۸٩ برابر با ١٣فوریه ٢٠١١

www.womansrights.org

 

 

انجمن حق زنان: جمعی از زنان دستفروش داخل مترو تهران، صبح امروز یکشنبه بعد از پخش اعلامیه‌های اعتراضی در داخل مترو، در مقابل مجلس رژیم تجمع کردند. به گزارش روزنامه حکومتی جام جم،  صبح امروز حدود ۳۰ تا ۴۰ زن دستفروش داخل مترو با تجمع مقابل مجلس به برخورد سرکوبگرانه شهرداری و نیروی انتظامی با آنها اعتراض کردند. تجمع کنندگان می گویند شهرداری و ماموران نیروی انتظامی مانع کار آنان در داخل مترو می‌شوند. یکی از این زنان دستفروش، به خبرنگار جام جم گفت: "براساس اطلاعیه‌هایی که امروز داخل مترو پخش شد در مقابل مجلس جمع شدیم."


وی هیچ اطلاعی از منبع و منشا پخش این اطلاعیه نداشت و فقط می‌گفت از ما خواسته شد تا درمقابل مجلس جمع شویم و اعتراض کنیم. همچنین تعداد دیگری از زنان تجمع کننده مقابل مجلس، با تایید این سخنان گفتند اطلاعیه‌های مذکور در داخل مترو و بین ما زنان دستفروش پخش شد و دعوت کننده برای تجمع مشخص نیست.