خشم سایت های بنیادگرای اسلامی از کشف حجاب دختران در سفرهای زیارتی

 

انجمن حق زنان: استفاده برخی از دختران دانشجو در سفرهای فرهنگی و زیارتی دانشجویان به سوریه و لبنان تحت عنوان "الرحیل"، برای رها شدن از حجاب تحمیلی، موجب خشم برخی سایت های بنیادگرای اسلامی شده است.

 

به گزارش این سایت‌ها، در سفر کاروان اعزامی دانشگاهیان در 9 بهمن به سوریه و لبنان، جز زیارت مختصری در سوریه، هیچ برنامه فرهنگی و معنوی در این سفرها صورت نگرفته است و برخی دختران جوان و دانشجو، از دیدگاه آنان، گویا "با بدترین پوشش و بعضا بدون حجاب" در انظار عمومی و در خیابانهای سوریه و لبنان و لب دریای مدیترانه، همچون دختران جوان همان کشورها، "به هرزگی و لاابالی گری" پرداخته اند، که این امر باعث انزجار و عصبانیت برخی دانشجویان "متعهد و متدین" شده است.

 

این گونه سایت ها، صرفا به موضع گیری قناعت نکرده و از مقامات خواسته اند که سفرها محدود به اماکن زیارتی شده و جلوی این "هرزگی و گستاخی" گرفته شود. شهرزادنیوز