دختری خود را در ملاء عام حلق آویز کرد


پنچشنبه ١۴بهمن ١٣۸٩ برابر با  ٣ فوریه ٢٠١١

www.woamnsrights.org

 

انجمن حق زنان: امروز پنج شنبه 14بهمن درمحله قشلاق شهرسنندج دختری باحلق آویزکردن خود به میله های پل قشلاق صحنه ای دل خراش از مظلومیت این قشراز جامعه را به نمایش گذاشت.  "کمپی دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی" در ادامه این گزارش می نویسد: اگرچه هنوز مرگ وی مشکوک اعلام شده وهنوز از انگیزه خودکشی اطلاعات دقیقی دردست نیست ولی آنچه محرز وپیداست قربانی شدن پی در پی این قشرمظلوم درجامعه میباشد. ظاهر ولباسهای زن جوان نشان از فقر وتندگدستیش میداد شاهدان عینی  هم مشکلات مالی وفقر را عامل خودکشی زن جوان میدانستند