ملاقات ساجده کیانوش با خانواده اش


شنبه ۲بهمن ١٣۸٩ برابر با ۲۲ژانویه ٢٠١١

www.womansrights.org

 

انجمن حق زنان: خانواده ی ساجده کیانوش راد بعد از حدود دو ماه موفق به ملاقات با وی شدند. هفته پیش هم مادر این زندانی سیاسی توانسته بود با او ملاقات کند، اما سایر اعضای خانواده اجازه ملاقات نیافته بودند.

 

به گزارش کلمه، ساجده کیانوش راد که هفتم آذر ماه در منزل خود به همراه همسرش بازدداشت شده بود در این دیدار به خانواده ی خود گفته است که چند روزی است بازجویی هایش تموم شده است و از انفرادی خارج شده و در سلول دو نفره است. او حدود ۴۵ روز را در سلول انفرادی گذرانده است.

 

به گفته ی خانواده ی وی، ساجده صراحتا درباره ی اتهاماتش حرفی نزده است اما بیشتر سوال ها و حساسیت ها درباره ی جلسه های قرآنی بوده که خانواده های زندانیان سیاسی برگزارمی کنند.

 

ساجده کیانوش راد علیرغم وضع جسمی نامساعد و درد پای ناشی از عصب سیاتیک، در شرایط روحی خوبی به سر می برد.