دادگاهی دیگر برای نسرین ستوده به اتهام عدم رعایت حجاب اسلامی در فیلم 

 

 

دوشنبه ١١بهمن ١٣۸٩ برابر با ۳١پژانویه ٢٠١١

www.womansrights.org

 

انجمن حق زنان: سه‌شنبه 12 بهمن دادگاه نسرين ستوده جهت رسيدگي به اتهام نداشتن حجاب در يك ويدئو، در شعبه 26 دادگاه انقلاب به ریاست قاضی پیرعباسی برگزار مي‌شود.

ستوده از روز سیزدهم شهریورماه در سلول انفرادی زندان اوین در بازداشت است. دادگاه دیگر او ۲۴ آبان ماه، در شعبه ٢۶ دادگاه انقلاب، به ریاست قاضی پیرعباسی و با تفهیم اتهامات اقدام علیه امنیت ملی و تبلیغ علیه نظام برگزار شد که از سوی این شعبه به ۱۱ سال حبس تعزیری، ۲۰ سال ممنوعیت خروج از کشور و ۲۰ سال محرومیت از وکالت محکوم شد. ستوده مدت زیادی از زمان بازداشت خود را در اعتصاب غذا به‌سر برده است. تغییر برای برابری