بررسی شعارهای رژیم زن ستیز دربارۀ حجاب و بی حجابی

 

چهارشنبه ۶ بهمن ١٣۸٩ برابر با ٢۶ژانویه ٢٠١١

www.womansrights.org

 

جهان زن ـ رژیم زن ستیز جمهوری اسلامی که از حجاب ابزاری برای به زنجیر کشیدن نیمی از پیکر زخم دیده و له شدۀ کشوری به نام ایران ساخته است سالانه پول های گزافی را برای نوشتن شعارهائی در ستایش از حجاب و نکوهش بی حجابی بر روی دیوارهای میدان ها و خیابان های بزرگ هزینه می کند. میلیون ها تومان از پول مردم گرسنۀ ایران برای رنگ و بتونه و ابزار رنگ کاری و خوشنویسی و دستمزد کارگران و خوشنویسان از سوی رژیم ستمگران که یکی از بزرگترین ستم های آن زن ستیزی است هزینه می شود تا شعارهائی پوچ و نابخردانه دربارۀ خوبی حجابدار بودن و بدی بی حجاب بودن به نمایش درآیند. البته این شعارها جز سفسطه هیچ نیستند و کسانی که در رشته های فلسفه و منطق پژوهش کرده اند می دانند که سفسطه به سخنی گفته می شود که نمائی خردمندانه و درونی پوچ داشته باشد.


برای نمونه اگر کسی بگوید: در باز است، باز نوعی پرنده است، پس در پرنده است! سخنی سوفسطائی گفته است و ساده ترین دلیل برای سفسطه بودن چنین سخنی این است که هیچ دری نمی تواند پرواز کند!


نمونه ای از شعارهای سوفسطائی رژیم ستمگران را دربارۀ حجاب بررسی می کنیم:

 

اگر بی حجابی نشانۀ تمدن است پس حیوانات متمدن هستند!


معنای این سخن این است که ایران اسلامی که کشور حجابداران است باید پیشرفته ترین و متمدن ترین کشور جهان باشد و شش میلیارد انسان که نیمی از آنها زنان بی حجاب هستند باید زندگی ددمنشانه و مانند مردم پیش از تاریخ داشته باشند. اما آیا به راستی این چنین است؟ پس چرا انگلستان که پادشاه آن زنی بی حجاب است جمهوری اسلامی را با یک فوت می تواند به هوا بپراند؟ و یا چرا همۀ کشورهائی که در سازمان ملل حق وتو دارند سرزمین بی حجابان هستند؟ و چرا درمانده ترین و پس مانده ترین کشور جهان ایران اسلامی و سرزمین باحجابان است؟ پاسخ این شعار سوفسطائی رژیم زن ستیز و ستمگر جمهوری اسلامی این است: حتی جانوران بی حجاب نیز آزادتر و خوشبخت تر از زنان باحجاب هستند!

 

بی حجابی زن از بی غیرتی پدر یا شوهر اوست!


سه میلیارد مرد که پدران و یا شوهران سه میلیارد زن بی حجاب در جهان هستند همگی بی غیرت بوده و باغیرت های جهان تنها سران رژیم زن ستیز جمهوری اسلامی و پیروان اندیشه های نابخردانۀ این رژیم مردسالار هستند! پس چرا جهانی که شش میلیارد زن و مرد بی غیرت آن را می گردانند روز به روز پیشرفته تر و آبادتر می شود اما ایران اسلامی که غیرتمندان زن ستیز آن را می گردانند چنان دوزخی است که هر کس بتواند از آن بگریزد درنگ نمی کند؟


پاسخ این شعار رژیم این است: بی حجابی زن نشانۀ خردمندی پدر یا شوهر اوست.

 

بی حجاب محتاج نگاه مردان است!


پس سه میلیارد زن بی حجاب در جهان چون محتاج نگاه مردان هستند بی حجاب شده اند! اما آیا به راستی چنین است؟ کسانی که به کشورهای دیگری که حجاب زورکی در آنها جائی ندارد رفته اند حتماً دیده اند که زنان و مردانی که در کنار هم زندگی می کنند تشنۀ نگاه کردن به همدیگر نیستند. حتی در استخرها و دریاکنارها مردان و زنان نیمه برهنه با همدیگر شنا می کنند و در برابر نگاه جنس دیگر بی تفاوت هستند.


این زنان ایرانی هستند که چون می خواهند از زندان حجاب سیاهی و تباهی خود را رها کنند روز به روز حجابشان را بیشتر شل و ول می کنند تا از نگاه مردان به خودشان و زیبائی های پنهان مانده شان سرخوش و شاد شوند.


پس پاسخ این شعار رژیم این است: با حجاب بودن نیاز به نگاه مردان را در پی دارد!

 

حجاب مصونیت است نه محدودیت!


پس چرا هزاران تن از زنان ورزشکار و دانشمند و کیهان نورد و هنرمند در سرتاسر جهان نمی خواهند از سود این مصونیت زورکی برخوردار شوند و بدون نیاز به این مصونیت من درآوردی رژیم جمهوری اسلامی از یک زندگی آزاد و شاد برخوردار هستند؟ چرا هنگامی که زنان ایرانی از دوزخی به نام جمهوری اسلامی به بیرون از مرز می رسند نخستین کاری که می کنند به دور انداختن حجاب سیاهی و تباهی و رهائی از این مصونیت است؟ برای نمونه شادی صدر وکیل سرشناس که برای مخالفت با رژیم ستمگران ناچار شد از دوزخ اسلامی بگریزد در وبلاگش می نویسد: 13 مرداد 88 درست یک سال پیش همین موقع آفتاب تازه بالا آمده بود که از مرز ترکیه رد شدیم. اولین چیزی که دیدم کوه آرارات بود که آفتاب دم صبح حسابی قشنگش کرده بود. شیشه ماشین را کشیدم پایین، شالی را که سرم بود برداشتم و همان طور که ماشین با سرعت توی جاده می رفت شال را دادم به دست باد! به عقب که نگاه کردم مرز ایران بود، قلۀ آرارات و روسری من که در باد گم می شد به خودم قول دادم بازنگردم تا روزی که دیگر مجبور نباشم روسری را که دور انداخته ام بر سر کنم، این شد عهد من و تنهایی و تبعید.


پس پاسخ این شعار رژیم این است: حجاب محدودیت است نه مصونیت!


زن در حجاب مانند مروارید در صدف است!


صدف جانوری دریائی است که درون آن آهک آب دریا کریستالیزه شده و مروارید از این آهک بلوری ساخته می شود. معنای این سخن رژیم این است که مروارید باید برای همیشه در درون صدف بماند و پس از مرگ صدف در گل و لای دریا دفن شود! زنان نیز مانند همان مروارید باید در درون حجاب سیاهی و تباهی بمانند و بپوسند! پس ماندن در زندان حجاب اگر زن را خوشبخت می کند چرا سه میلیارد مروارید درخشان در جهان بدبخت نشده اند؟!


پاسخ این شعار رژیم این است: زن در زندان حجاب مانند مروارید در زندان صدف است!

 

خواهرم، سیاهی حجاب تو برای دشمن از سرخی خون من کوبنده تر است!


این شعار در زمان جنگ ایران و عراق بر در و دیوار نوشته می شد و اکنون نیز نوشته می شود. نخست آن که اگر سیاهی حجاب برای دشمن کوبنده بود چرا پس از هشت سال جنگ میان ایران و عراق، روح الله خمینی که می گفت: این جنگ اگر بیست سال هم طول بکشد ما ایستاده ایم، پس از هشت سال نشست و شکست؟! و پس از پذیرفتن قطعنامۀ598 که جز پذیرفتن شکست در جنگ ایران و عراق معنائی نداشت گفت: به خدا این جام زهری است که من نوشیدم! دوم آن که هنگام جنگ عراق با کشورهای بی حجابان مانند آمریکا، انگلیس، فرانسه و.. چنین کشورهائی چگونه بدون نیاز به کوبندگی حجاب سیاه و دعای کمیل و دعای توسل و دیده شدن اسب حضرت ابوالفضل و امدادهای غیبی، در یکی دو ماه ارتش عراق را لت و پار کردند؟ البته از میان رفتن حجاب سیاهی و تباهی و خرافه های دیگر برای هیچکس جز سران رژیم ستمگران کوبنده نیست!
پاسخ این شعار رژیم این است: خواهرم، بی حجابی تو برای رژیم، از سرخی خون من در شکنجه گاه های رژیم کوبنده تر است!

 

اقیانوس دل مردان هوسباز ساحل ندارد!

 

این شعار را رژیم ستمگران در تابلوهای بزرگ به همراه عکس چند دختر بدحجاب یا بی حجاب در چهار راه ها نصب کرده است. نخست آن که چرا باید اقیانوس دل مردان هوسباز ساحل نداشته باشد اما اقیانوس دل زنان هوسباز باید ساحل داشته باشد؟ دوم آن که سه میلیارد زن بی حجاب در سرتاسر جهان کی از اقیانوس دل مردان هوسباز زیان دیده اند؟ اما رژیم از یک دیدگاه درست می گوید! آری اقیانوس دل مردان هوسباز ساحل ندارد و برای آن که بدانید چگونه اقیانوس دل مردان هوسباز ساحل ندارد به لینک زیر نگاه کنید: