شانزده درصد زنان در ایران شاغل هستند

 

سه شنبه ٢٨دی ١٣۸٩ برابر با ١۸ژانویه ٢٠١١

www.womansrights.org

 

 

انجمن حق زنان: در نشستی که در همدان در مورد مشارکت اجتماعی زنان برگزار گردید، آمار اشتغال زنان در ایران 16 درصد اعلام شد. این مطلب را شهلا اعزازی، عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی و مدیر گروه مطالعات زنان انجمن جامعه شناسی ایران، مطرح کرد.


به گزارش خبرگزاری حکومتی فارس، وی در بخشی از سخنرانی خود تغییرات آماری اشتغال زنان از سال 1370 را بدین شرخ اعلام کرد : در سال 70 حدود 8 درصد زنان شاغل بودند. 15 سال بعد این آمار به 16 درصد رسید. در بخش دیگری از سخنان وی به آمار اشتغال زنان در بخش دولتی اشاره شده که برطبق آن، 30 درصد شاغلین دولتی را زنان تشکیل می دهند.