تجاوز گروهي به دختران در ملاعام برای اعاده حيثيت

 

 

شنبه ٢٠آذر ١٣۸٩ برابر با ١١دسامبر ٢٠١٠

www.womansrights.org

 

يك دختر 18 ساله پاكستاني بدستور دادگاه قبيله اي در شهر مروالا در پاكستان مورد تجاوز گروهي قرار گرفت. اين جرم در حالي اتفاق مي افتاد كه حدود يك هزار نفر از مردم شهر و در مقدمه آنان پدر آن دختر نظاره گر آن بودند. به گزارش سرويس بين الملل فردا به نقل از خبرگزاري سما يك دختر 18 ساله در پاكستان به دستور يك دادگاه قبيله اي وابسته به قبيله "ماسوتي" در ملأ عام مورد تجاوز گروهي قرار گرفت.


طبق اين گزارش برادراين دختر، نوجواني 11 ساله و از قبيله گوجار با دختري از قبله ماسوتي كه از لحاظ اجتماعي بالاتر ازقبيله او بود رابطه برقرار كرده و مردم شهر آنان را در حال قدم زدن در شهر مشاهده كرده بودند. دادگاه قبيله اي وابسته به قبيله ماسوتي براي انتقام از اين كار نوجوان طبق قواعد عرفي حاكم در پاكستان دستور داد كه بايد خواهر آن پسر 11 ساله در ميان عموم مردم شهر و حضور پدر آن دختر مورد تجاوز گروهي مردان قبيله قرار گيرد تا به اين طريق اعتبار و شرف خود را در جامعه برگردانند. در اين تجاوز 4 مرد به انتخاب دادگاه شركت كرده بودند و در حالي كه دختر و پدر با گريه از آنان درخواست بخشش مي كردند با حضور بيش از يك هزار نفر از مردم شهر و جلوي ديدگان پدر به دختر 18 ساله تجاوز شد.


گفتني است كه اين شيوه طبق عرف برخي قبايل پاكستان حق عرفي و قانوني افراد براي ستاندن شرف و حيثيت خود در جامعه است. طبق گزارش سازمان حقوق بشر ساليانه دهها جرم اينچنيني در جامعه پاكستان اعمال مي شود كه دولت و نيروهاي امنيتي با وجود اطلاع قبلي در صدد منع اعمال آنها نيستند.