www.womansrights.org                  انجمن حق زنان         

به‌ تارنمای انجمن حق زنان خوش آمدید                                                           حقوق زنان حقوقی انسانیست                                                      

سکینه محمدی، پسر و وکیلش و دو خبرنگار آلمانی آزاد شدند+تصویر

 

در پی فشارهای داخلی و بین المللی جهت جلوگیری از حکم سنگسار و سپس اعدامِ سکینه محمدی آشتیانی، وی و فرزندش سجاد، همچنین وکیلش هوتن کیان و دو خبرنگار آلمانی بازداشتی، شامگاه دیروز بطور ناگهانی از زندان تبریز آزاد شدند . رویترز با پخش این خبر اعلام کرد که سکینه و سجاد به شهر اسکو و خانه خود برگشته و زندگی جدیدی را شروع کرده اند .بنا بر این گزارش، دو خبر نگار آلمانی نیز قصد دارند به سرعت ایران را به مقصد آلمان ترک کنند و هنوز مبلغ وثیقه تعیینی برای آزادی این دو خبرنگار مشخص نیست .