پلمب باشگاه ورزشي زنان

 

 

یکشنبه ۷ آذر برابر با ۲۸نوامبر 

www.womansrights.org

 

به گزارش سایت آتي نيوز، بازرسان زن پليس هنگام ورود به این باشگاه متوجه برگزاري کلاس‌هاي رقص در آن شدند و بر اساس گزارش اين بازرسان 30 دختر و زن جوان در اين کلاس‌ها با پوششي که این سایت آنها را" بسيار نامناسب" نامیده است، مشغول تمرين رقص با نظارت مربي فاقد کارت مباشرت بوده اند. در حال حاضر باشگاه مذكور پلمپ شده است و  مدير اين باشگاه به اداره اماکن عمومي احضار و پس از تفهيم اتهام باشگاه ورزشي پلمب شد.