يک زن ايراني خودانگاره‌هاي غيراخلاقي‌اش را منتشر كرد

 

شنبه ٢٢ آبان برابر با ١٣ نوامبر

www.womansrights.org

 

 

انجمن حق زنان: روزنامه گاردین در گزارشي نوشت يک زن ايراني بيست و يک ساله به نام "ت. ا" که در سال 2008براي تحصيل در رشته نقاشي در دانشگاه ترنت در ناتينگهام وارد انگليس شد، با الهام گرفتن از آثار سيندي شرمان تصاويري از خودش با قيافه هاي مختلف به عنوان يک فرد شوخ طبع، به عنوان يک زن روشنفکرماب، به عنوان يک فرد بيگناه و به عنوان يک زن فاسد ترسيم کرده است.


وي که يک فعال فمنيست و عکاس است مي‌گويد با اين کار مي‌خواهد زنان ايراني متفاوتي را که در درون خودش کشف مي کند، بازنمايي کند! تغيير قيافه چيزي است که ايرانيان با ان بزرگ مي شوند و مهمترين بخش زندگي او است.


همچنين بعضي عکس‌هاي او عريان است که در ايران تصاوير غيراخلاقي و غيرقانوني خوانده مي شوند. پليس امنيتي ايران با مطلع شدن از آن جريان به خانه پدرش رفتند و عکس‌ها را بردند. در ضمن يک فعال فمنيست که اثار اين زن را جمع کرده بود، دستگير شده است.از "ت.ا" سوال مي‌شود که فکر مي‌کند اگر به کشورش بازگردد دستگير مي‌شود؟ او پاسخ داد:" نه، فکر کنم اعدام خواهم شد."