پوشش اسلامی یک دست برای دانشجویان دختر

 

انجمن حق زنان: رئیس شورای فرهنگی اجتماعی زنان گفت: باید دانشجویان و افراد حاضر در مراکز فرهنگی با پوششی مناسب و یکدست در این مراکز حاضر شوند.

کبری خزعلی ادامه داد: برای بهبود وضعیت حجاب در جامعه باید لباس افرادی که در دانشگاهها، مدارس، ادارات و مراکز اشتغال و اماکن مقدس حاضر می شوند ساماندهی شده و از لباس یکدست و فرم استفاده کنند.

 

خبرگزاری مهر در ادامه این خبر می نویسد: وی با بیان اینکه پوشش عمومی جامعه چه برای مردان و چه برای زنان باید طبق ضوابطی نشانگر تشخص ایرانی- اسلامی بودن مردم باشد اظهار داشت: لباس در حقیقت ویترین فرهنگ در هر جامعه ای است و نباید مغایر با فرهنگ عمومی باشد.

رئیس شورای فرهنگی اجتماعی زنان تصریح کرد: حضور در فضاهای خاص نیز باید با پوششی مشترک حافظ قداست و فرهنگ حضور در آن مکان باشد چنانچه در اکثر نقاط جهان نیز همین گونه است.

 

وی با بیان اینکه تعیین محدودیت برای حضور اجتماعی، عین پذیرش فرهنگ آزادی و آزاد منشی است گفت: این محدودیت اجازه رفتار ناصحیح و غیر اخلاقی را به دیگران نمی دهد و حریم اخلاقی اجتماع را حفظ می کند. زن محجبه آزادتر و با آسیب کمتری در جامعه حضور دارد.

 

خزعلی در مورد پیشنهاد شورای فرهنگی اجتماعی زنان در مورد راه اندازی مراکز دانشگاهی تک جنسیتی تاکید کرد: طرحهایی در شورا در دست بررسی است که با راه اندازی مراکز آموزشی تک جنسیتی آرامش دختران و زنان حفظ و رعایت شئونات اسلامی تضمین شود.

وی اظهار داشت: راه اندازی مراکز آموزشی ویژه، پارک بانوان و محرم سازی مدارس دخترانه باعث می شود تا زنان در آرامش به فعالیتهای اجتماعی و فرهنگی خود بپردازند. البته راه اندازی چنین مراکزی نیاز به امکانات وسیعی دارد.

 

‏جمعه‏، 2010‏/09‏/24