باند صادرات دختران باکره ایرانی به بریتانیا

 

انجمن حق زنان: رسانه های بریتانیا طی روزهای اخیر خبر کشف باند قاچاق دختران باکره ایرانی را به بریتانیا برای مردان و شیوخ عرب، منتشر کرده اند. با دستگیری 3 تن از اعضا این باند، پرده از بخشی از اقدامات این گروه برداشته شده است. این باند دختران جوان و باکره 20-14 ساله ایرانی را با بهانه کار در مجالس هنری از ایران خارج و در بریتانیا در اختیار مشتریان می گذارده اند. اکثر مشتریان این باند شیوخ عرب در این کشور می باشند. روزنامه گاردین نوشته است که این باند هر دختر باکره ایرانی را به قیمت 150 هزار پوند انگلیس در اختیار اعراب ثروتمند می گذاشته است.

 

در اعترافات اعضای این باند که دو تن از آنان زن می باشند، گفته شده است که 12 دختر ایرانی توسط آنها از ایران خارج و به بریتانیا وارد شده اند. در بررسی های تاکنونی از دستگیر شدگان روشن شده است که آنها نخست عکس این دختران جوان را از طریق ای میل در اختیار مشتریان می گذارده اند. پیش شرط فروش دختران، باکره بودن آنان بوده است. هتل "الجمیره" در لندن که صاحب آن یک شیخ عرب است، به عنوان محل خرید و فروش و تبادل این دختران جوان معرفی شده است.شهرزادنیوز

 

‏جمعه‏، 2010‏/09‏/17