مادر، فاشیست بود

 

انجمن حق زنان: در سال 1914 نورا الما همراه با املین پانکهورست به اتهام شرکت در جنبش حق رأی زنان، در هالووی (لندن) به زندان افتاد. وی در سال 1940 همراه با دیانا موسلی، دوباره به همان زندان افتاد، اما این بار به اتهام شرکت در جنبش فاشیستی.

جیمز ماو تعریف می‌کند چگونه فلسفه‌ی فاشیستی نورا الما مستقیما از مشارکت‌اش در جنبش حق رأی شکل گرفت و زنان چه نقش عمده‌ای در جنبش فاشیستی بریتانیا داشتند. جیمز می‌گوید: مؤسس اولین جنبش فاشیستی بریتانیا یک زن بود و این که رهبران جنبش حق رأی زنان، همراه با اسوالد موسلی بودند که اتحادیه فاشیست‌های بریتانیا را تشکیل دادند.

 

پیراهن‌سیاه‌ها به دنبال جذب دختران کم سن و سال بودند؛ جیمز با داستان مادر خود شروع می‌کند که در آن زمان در کارخانه جوهرسازی کار می‌کرد. در سال 1937 که مادر 16 ساله بود، آنها کوشیدند او را به خود جذب کنند.

فرانسیس بکت خاطره زمانی را تعریف می‌کند که مادرش توسط شرکت منشی‌یابی پتمن برای کار به دفاتر موسلی فرستاده شد و در آن جا جذب پیراهن سیاهان شد. وی می‌گوید خودش به شدت ضد فاشیست بوده و تمام عمر به سختی تلاش کرده تا این لکه ننگ را از نام خانوادگی‌اش پاک کند.

 

آنجلا مک‌فرسون تا همین اواخر نمی‌دانست مادربزرگش از چهره‌های برجسته جنبش فاشیستی بود؛ او ناخودآگاه تمام خاطرات ناخوشایند آن وقایع و داستان‌هایی را که مادربزرگش در کودکی برایش تعریف می‌کرد، از حافظه زدوده بود، وقایعی که تأثیرشان هنوز هم بر زندگی خانواده‌اش برجاست.

جیمز تعریف می‌کند زنان فاشیست چه قدرتی داشتند و اعتقادات دست راستی آن‌ها چه تأثیرات دیرپایی بر فرزندان و نوه‌هایشان داشته است.

منبع: سایت بی بی سی

 

‏سه شنبه‏، 2010‏/08‏/17