www.womansrights.org              انجمن حق زنان         

به‌ تارنمای انجمن حق زنان خوش آمدید                                                           حقوق زنان حقوقی انسانیست                                                      

 

خانه امن انجمن حق زنان

اگر احساس خطر می کنید
اگر احتیاج به‌ کمک و راهنمایی و همیاری دارید
اگر دوستانی دارید که‌ احتیاج به‌ کمک دارند با ایمیل و شماره تلفن های زیر تماس حاصل کنید.
ما، در اسرع وقت با شما تماس می گیریم.

info@womansrights.org

٩ صبح تا ٩ بعداز ظهر
ساعات تماس با کشیک انجمن

+ ٤٦ ( ٠ ) ٧٠ - ٤٠٢٥٥٣١

تلفن تماس با کشیک

+ ٤٦ ( ٠ ) ٧٣ - ٧٣٨٦٨٩٣

تلفن تماس با کشیک
+ ٤٦ ( ٠ ) ٨ - ٧٥٢ ٦٦٣٦

تلفن تماس با دفتر انجمن

Inedalsgatan 11, 112 33 Stockholm
آدرس دفتر انجمن
 
خانه های امن، ضرورتی انکار ناپذیر


شيدا پورمند: تاريخچه ايجاد خانه های امن در بيشتر کشورهای جهان به حدود 50-40 سال پيش برمی گردد . در آن زمان تاسيس اين مکان ها با مقاومت شديدی از طرف حکومت وقت آن کشورها مواجه شد. از جمله در آلمان برای اولين بار چنين فضايی برای پناه دادن زنان و کودکان در معرض خشونت ،در سال 1976 علی رغم مخالفت های شديد مجلس سنای شهر برلين با تلاش گروهی از فعالان زن در ساختمانی دو طبقه شروع به فعاليت نمود و طولی نکشيد که به دليل ضرورت آن در تمام شهر های آلمان خانه هايی برای پناه دادن به اين افراد اختصاص داده شد.

در حال حاضر در اغلب کشورها که حقوق بشر و احترام به فرديت و کرامت انسان ها دارای اهميت است بودجه هايی نيز برای ايجاد و اداره اين خانه ها تعريف شده و در فهرست مراکز مهم رفاهی اين کشورها قرار دارد.اما در ايران علی رغم ضرورت اين مسا له و بالا بودن آمار چشمگيرخشونت خانگی و عدم پذيرش زنان مورد خشونت از طرف خا نواده ها به دليل چهره منفی طلاق در جامعه، هنوز هيچ اقدامی در اين زمينه صورت نگرفته است و مکان هايی که به عنوان مراکز مداخله در بحران از طرف سازمان بهزيستی ايجاد شده اولا بسيار محدود بوده و ثانيا برای پذيرش زنان قوانين دست وپا گيری وجود دارد که امکان پذيرش آنان را در موقع لزوم غير ممکن می سازد. برای مثال يکی از شرايط پذيرش اين زنان داشتن طلاق نامه است ! ولی همانطور که می دانيم گرفتن طلاق در ايران با توجه به مردسالار بودن جامعه از يک طرف و روند طولانی دادگاه های خانواده از طرف ديگر ماهها و گاه سالها زمان نياز دارد تا زن مورد خشونت موفق به گرفتن طلاق نامه شود. به نظر می رسد اگر در اين فاصله فرد از سر پناهی امن برخوردار نباشد ، خطرات متعددی او را تهديد می کند که قطعا خود جامعه نيز از گزند اين آسيب ها در امان نخواهد بود.( روسپيگری ، قاچاق ،اعتياد ،و بيماری های مقاربتی و...)اما وجود چنين فضاهايی که در موقع لزوم زنان را بپذيرد نه تنها از اين آسيب ها جلوگيری می کند بلکه می تواند با استفاده از مشاوران ومددکاران مجرب در اين خانه ها ، با دادن مشاوره ها و پيگيری های به موقع مانع آسيب ديدن اين افراد و کودکان آنها شده و در جهت توانمند سازی و بهبود شرايط آنها گام های مؤثر و مفيدی بر دارد.