تاييد رسمي تعرض دو ناظم به دانش آموزان
تاريخ : 1393/03/20
زمان : 09:16
حالا يك ماه از آن روز مي گذرد؛ وقتي پدر و مادر ۲ دانش آموز يك دبستان پسرانه در شهرك دانشگاه تهران به دادگاه كيفري رفتند و از ناظم مدرسه پسرشان شكايت كردند. آنها در شكايتشان گفتند متوجه شده اند كه ناظم مدرسه، پسرشان را آزار و اذيت جنسي داده است. بعد از آن معاون اين مدرسه بازداشت شد و حالا پرونده در شعبه ۷۹ دادگاه كيفري تهران در جريان است.
به گزارش پايگاه خبري تحليلي وطن ، روزنامه شهروند با اين مقدمه نوشت: بعد از گذشت يك ماه از اين اتفاق و در حالي كه هنوز مسئولان آموزش و پرورش در اين باره واكنشي نشان نداده اند، فعالان حقوق كودك از مدرسه ديگري مي گويند كه معاون آن هم تعدادي از دانش آموزان را آزار و اذيت كرده است.

حالا اين حميدرضا كفاش معاون پرورشي و فرهنگي وزير آموزش و پرورش است كه به عنوان اولين مسئول اين وزارتخانه، اين دو اتفاق را تأييد مي كند. او مي گويد در ايران نمي توان مسائل مربوط به امور جنسي را در كتاب ها آورد يا مستقيم به دانش آموزان آموزش داد، بلكه بايد فكري به حال آموزش خانواده هاي دانش آموزان كرد.

* آقاي كفاش، در چند هفته گذشته دو پرونده درباره آزار و اذيت جنسي كودكان توسط ناظم دو مدرسه در تهران در دادگاه كيفري تهران باز شده؛ يكي مربوط است به دبستاني در شهرك دانشگاه تهران در نزديكي جاده مخصوص كرج و طبق گزارش هاي رسيده، ناظم مدرسه به ۶ دانش آموز تجاوز كرده است. هنوز هيچ مسئولي از وزارت آموزش و پرورش، اتفاقات اين پرونده را تأييد نكرده است. آيا گزارشي در اين باره به شما رسيده؟
 
  Share  
balatarin