”Läkare har blivit så illa behandlade att de gråter på arbetet”
Karolinska universitetssjukhusets ledning anklagas inte bara för att ha ignorerat trakasserier och mobbing av judiska kollegor.

Nu vittnar flera i sjukhuspersonalen om ett maktmissbruk från flera i chefsposition.

– Det är en kultur där det är okej att mobba, kränka och komma med rasistiska uttryck, säger en i sjukhuspersonalen.

Förra veckan avslöjade Aftonbladet hur en överläkare på Karolinska universitetssjukhuset i Solna ska ha trakasserat och mobbat tre judiska läkare på arbetstid samt att personen publicerat flera antisemitiska nidteckningar i sociala medier.

1 av 2 | Foto: Jessica Gow/TT
Enligt flera medarbetare är arbetsmiljöproblemen på Karolinska mer omfattande än vad som tidigare framkommit.

Problemen på avdelningen ska ha pågått under två års tid – trots flera larm från de utsatta läkarna, som består av specialistläkare och forskare, och deras kollegor.

Nu visar nya vittnesuppgifter att arbetsmiljöproblemen ska vara mer omfattande än vad som tidigare framkommit.
Tillåts mobba och kränka

I Karolinska universitetssjukhusets värdegrund står att sjukhuset inte tolererar verbala anmärkningar, fysiska närmanden, mobbing och att alla anställda som blir vittne till trakasserier och kränkande särbehandling är skyldiga att anmäla.

Samtidigt vittnar nu flera i sjukhuspersonalen om åratal av allvarliga arbetsmiljöproblem på samma avdelning på Karolinska. Om hur personer i chefsställning ska ha tillåtits missbruka sin makt, mobba och öppet kränka medarbetare.

Redan 2011 larmade en läkare om att en person i ansvarsställning under flera år ska ha uttalat sig nedvärderande och syftat till den utsattes utländska ursprung. I anmälan skriver läkaren att ”denna kontinuerliga mobbing jag och andra kollegor nästa dagligen utsätts för av XX borde överhuvud taget inte förekomma på en svensk arbetsplats... det förstör arbetsmoralen till slut för oss alla samt ruinerar alla våra försök att visa för andra kollegor och kliniker att vi är professionella...”.

I mitten på 2017 lämnade flera kollegor in ett anonymt brev till den dåvarande sjukhusdirektören, med anledning av att flera judiska läkare känt sig utsattab vgb och kränkta. De skrev bland annat ”att vara en visselblåsare gör att det blåser kraftigare kring än själv. Trots att det finns en rädsla för repressalier upplever en del av oss att det inte längre går att hålla tyst”, står det i brevet.

”Gråter på arbetet”

I brevet uppmanar de även ledningen att ta hjälp av en extern förmedlare och påtalar problem som att ”man straffas ut, härskarteknik... det finns rädsla för repressalier, om man har avvikande åsikter får man ett stort problem personligen, stor ryktesspridning, orättvis behandling, finns ingen tilltro till ledningen”.

– Vi var många som blev illa berörda. Det är en kultur där det är okej att mobba, kränka och komma med rasistiska uttryck. Om du är accepterad av rätt person i ledningen får du bete dig hur som helst. Jag har sett flera läkarkollegor som blivit så illa behandlade att de gråter på arbetet, säger en medarbetare.

Aftonbladet har varit i kontakt med flera personer som har insyn i verksamheten.

– Det finns en lång tradition av härskartekniker och maktspel i kombination med en dålig kommunikation och svag ledning som inte vågat ta in extern hjälp i den utsträckning som hade behövts. Då kan sådana här beteenden gro och bli vardag. Problemen har sopats under mattan i stället för att läggas upp på bordet.
Var tredje läkare kränkt

Medarbetarenkäter på Karolinska universitetssjukhuset från både 2015 och 2016 visar att var tredje läkare upplevt trakasserier på den utpekade avdelningen. Lika många har uppgett att de upplevt kränkande särbehandling och mobbing av en chef eller arbetskamrat.

Enligt sjukhusdirektören Annika Tibell ska nu en advokatbyrå utreda situationen.

– Det är en enhet som historiskt haft arbetsmiljöproblem och som haft flera olika processer för att förbättra läget, som uppenbarligen inte fått full effekt, säger Yvonne Dellmark, ordförande för Karolinskas läkarförening.

Flera i personalen som Aftonbladet varit i kontakt med vill vara anonyma, med rädsla för repressalier på arbetet.

– När en kollega som upplever att han är utsatt och berättar om det, då är det han som blir av med sina arbetsuppgifter och får inte längre operera. Det är ett väldigt dåligt sätt att lösa det, som drabbar patienterna. Det är två samtida processer här som pågår, en som handlar om antisemitism och en som handlar generellt om den dåliga arbetsmiljön, säger en person som tillhör sjukhuspersonalen.
Chefen: ”Det är förfärligt”

Huvudansvarig chef för verksamheten medger att det varit en del problem med arbetsmiljön.

– Nu blir det så klart mycket oro och diskussioner här kring den uppmärksammade aktuella anmälan och jag hoppas att vi ska kunna reda upp det. Vi har jobbat kontinuerligt med arbetsmiljöförbättringar men det finns mycket kvar att göra.

Det senaste året har flera av de tidigare cheferna bytts ut, menar verksamhetschefen.

– Jag vet att det varit en del signaler att allt inte är bra och jag hör att det finns kvar. Det finns inget högre prio just nu, jag gör mitt yttersta. Det här är ju verkligen förfärligt. Jag tycker ändå att det blivit bättre.

I förra veckan erbjöds även den judiska läkaren en ”time out”, vilket han inte accepterade.

– Det här är även en patientsäkerhetsfråga, för att vi ska kunna hjälpa svårt sjuka människor behöver vi arbetsro. Det är fruktansvärt att detta får pågå utan att sjukhusledningen förstår allvaret, säger en av de judiska läkarna.
 
  Share  
balatarin