105 operamän sjunger ut till stöd för sina kvinnliga kollegor: "Nu är vi vakna"
I november publicerade DN Kultur ett upprop av 705 kvinnliga sångare mot sexuella trakasserier i operavärlden. "Vi hör er, det var en viktig väckarklocka", skriver 105 manliga kollegor i ett stödupprop.
För oss manliga operasångare innebär #metoo och #visjungerut ett uppvaknande. Det går inte längre att ignorera eller förminska kvinnors berättelser. Varje övergrepp är en potentiell personlig katastrof. Vi kan inte bortse från vårt ansvar i det som har varit, och vill ta ansvar för vår gemensamma framtid.
Till våra kvinnliga kollegor vill vi säga: Vi hör er när ni berättar om hur förövare hålls om ryggen, hur trakasserier förminskas, ursäktas och bortförklaras. Vi ser den tystnadskultur som finns inom vår bransch och förstår rädslan att tala öppet. Vi förstår att ni inte känner er säkra i utbildnings- och arbetssituationer, och hur hemskt det är att se förövare sitta i juryer och andra maktpositioner. Vi inser att det är en risk att vara besvärlig, oavsett om man är erfaren operasångare eller nybörjare.

Tystnadskulturen och likgiltigheten inför kvinnornas situation vill vi inte längre vara en del av. Vi vill individuellt, som grupp, och tillsammans med er bidra till en förändring. Vi tar vårt ansvar och vill respektfullt stå vid er sida. Vi är beredda att våga vara besvärliga tillsammans med er när så behövs.

Att vi är medvetna räcker inte; vi måste ta ansvar, och att ta ansvar är att agera. I samarbete med er vill vi skapa en bransch där vi alla i trygghet kan ge uttryck för vår kreativitet.

#visjungerut var en viktig väckarklocka. Nu är vi vakna, och klockan kan inte vridas tillbaka.Underskrifter, Operamännens Stödupprop:

Albin Ahl

Ingemar Andersson

Joel Annmo

Dag Metin Ardel

Leif Aruhn-Solén

Lars Arvidson

Michael Axelsson

Mikael Axelsson

Arash Azarbad

William Baker

Mikael Bellini

Anders Bergström

Jonas Bergström

Tomas Bergström

Ulf Bergström

Philip Björkqvist

Rasmus Bodén

Johan Bogren

Lars Johansson Brissman

Linus Börjesson

Daniel Carlsson

Johan Christensson

Lars Cleveman

Mattias Danielsson

William Davis Lind

Jonas Degerfeldt

Sebastian Durán

Göran Eliasson

Ola Eliasson

Caspar Engdahl

Mikael Tomas Englund

Anders Eriksson

Anton Eriksson

Fredrik Essunger

Linus Flogell

Kristian Flor

Karl-Magnus Fredriksson

Joris Grouwels

Fredrik Gustafsson

Nils Gustén

Richard Hamrin

Mathias Hedegaard

Klas Hedlund

Mikael Horned

David Hornwall

Jakob Högström

Jonathan Kroner Ingvald

Samuel Jarrick

Daniel Johansson

Fredrik de Jounge

John Kinell

Fredrik af Klint

Magnus Kyhle

Thomas Lander

Janne Lekemark

Olof Lilja

Staffan Liljas

Staffan Lindberg

Calle Lindén

Martin Lissel

Anton Ljungqvist

John Lundgren

Kristofer Lundin

Andreas Lundmark

Nikola Matišić

Peter Mattei

Joaquín Muñoz

Mattias Nilsson

Tobias Nilsson

Karl Johan Nordensten

Anders Nyström

Andreas Olsson

Mattias Olsson

Joachim Ottosson

Jens Palmqvist

Johan Palmqvist

Jens Persson

Mats Persson

Olle Persson

Markus Pettersson

Torbjörn Pettersson

Luthando Qave

Oscar Quiding

Ulrik Qvale

Kosma Ranuer

Martin Rask

Anders Rimpi

Erik Rosenius

Jonas Samuelsson

John Sax

Markus Schwartz

Thomas Sonefors

Mikael Stenbaek

Wiktor Sundqvist

Daniel Svenson

Rickard Söderberg

Jesper Taube

Viktor Tågestad

Martin Vanberg

Michael Weinius

David Wijkman

Jacob Wistrand

Fredrik Zetterström

Gustav Ågren

Hannes Öberg

https://www.dn.se/kultur-noje/105-operaman-sjunger-ut-till-stod-for-sina-kvinnliga-kollegor-nu-ar-vi-vakna/
 
  Share  
balatarin