Regeringen måste tänka nyktert om våldtäkterna
Att införa grov oaktsamhet är bättre än en samtyckeslag. Detta är en osignerad ledartext. Expressens politiska hållning är liberal.
Regeringen har varit mycket aktiv under #metoo-debatten. Jämställdhetsminister Åsa Regnér har nu lovat ett regeringsförslag till en samtyckeslag redan före jul.

Krav på en sådan lag har rests ofta senaste åren. Den utlösande faktorn är inte sällan något vedervärdigt våldtäktsfall där gärningsmannen går fri eller kommer undan med ett stötande lågt straff.

I dag krävs ett element av hot, våld eller utnyttjande för att döma till våldtäkt. Men i de fall det varken finns vittnen eller klara bevis, står ord mot ord.

Bevis, som tecken på våld i form av blåmärken och skrapsår, räcker inte heller automatiskt. De kan i teorin ha flera förklaringar. Men en samtyckeslag skulle inte förändra detta.

Ord kan stå mot ord även i frågan om offret gav sitt samtycke eller ej. Bevisfrågan och rättssäkerheten kommer man inte undan.
Uppsåt måste styrkas

Det finns en lagförändring som har bättre utsikter att öka antalet fällande domar. ç Följaktligen kan han komma undan genom att, exempelvis, spela enastående dum och okänslig: "Oj, jag fattade inte. Det var inte meningen."

Om man inför ett oaktsamhetsrekvisit läggs ett större ansvar på gärningsmannen. Redan i dag finns det ett sådant rekvisit när det gäller sexövergrepp på barn. Förövaren kan alltså inte komma undan med att han inte förstod att offret var under 15 år. Det kan räcka med att han anses ha "skälig anledning att anta" att offret var ett barn.

Kort sagt: "Du borde ha fattat."

Om grov oaktsamhet fanns som rekvisit vid våldtäkter skulle vi kunna få färre friande domar som svär mot det allmänna rättsmedvetandet, färre domar där det ser ut som om rätten lutat sig baklänges för att hitta skäl att fria.

Men helt säker kan man inte vara. I sexualbrottskommitténs utredning från 2014 framhålls det att kravet på oaktsamhet, vid sexbrott mot barn, i praktiken har kommit att ställas högt. Dessutom uppfattas bestämmelsen som svårtillämplig av jurister och nämndemän.

Lagar fungerar inte som trollspön.
Usla förundersökningar

Det finns dock andra faktorer än lagar som bestämmer utgången i ett våldtäktsfall. Polisen måste först och främst ha resurser att utreda - i dag läggs till och med barnvåldtäkter på hög. Därtill måste förundersökningarna vara av god kvalitet. Det är ingen självklarhet alls, tyvärr.

Det har inget med dagens poliskris att göra - utredningar där man slarvat med DNA-inhämtning eller inte hört den utpekade, har förekommit i decennier.

Förra året anmäldes drygt 6 000 våldtäktsbrott och bara 11 procent klarades upp. Det är den stora skandalen.

En samtyckeslag kan i bästa fall leda till att normer förändras till det bättre. I värsta fall kan lagen skapa orealistiska förväntningar som följs av ännu ett skede av frustration.

 
  Share  
balatarin