Unga och våld i partnerrelationer
Ett aktuellt ämne?!
HÅLLBAR STAD – ÖPPEN FÖR VÄRLDEN 2
• Mucf (tidigare Ungdomsstyrelsen) har haft ett regeringsuppdrag att
förebygga unga mäns våld mot flickor och unga kvinnor sedan 2007.
• Socialstyrelsen lyfter särskilt fram unga och partnervåld i sina allmänna
råd
• Den Nationella strategin mot mäns våld mot kvinnor och
hedersrelaterat våld och förstryck lyfter också särskilt denna grupp.
Socialstyrelsens föreskrifter och
allmänna råd, SOSFS 2014:4
• 7 kap:
Socialnämnden ska erbjuda den som är under 18 år och har utsatts för
våld eller andra övergrepp av sin partner insatser akut och på kort och
lång sikt med utgångspunkt i behovet av skydd, stöd och hjälp.
Våldsdefinition
”Våld är varje handling som genom att den skrämmer,
smärtar, skadar eller kränker försöker påverka annan
person att göra något mot sin vilja eller avstå att göra
något den vill”
Olika former av våld
• Fysiskt våld
• Psykiskt våld
• Sexuellt våld
• Ekonomiskt våld
• Materiellt våld
• Våld mot husdjur
• Digitalt våld
• Funktionshinderspecifikt våld

Vad är en kärleksrelation?
Juridiken
• Den officiella brottskodningen ”i nära relation med offret”
finns inte för personer under 18 år.
• Brottsrubriceringen grov kvinnofridskränkning gäller bara
våld mellan två parter som bor ihop under
äktenskapsliknande former.
Hur många?
STIR-studien:
• Mellan 1/2 och 2/3 av tjejer 14-17 år har upplevt
våld i partnerrelation.
• Mellan 1/3 och 2/3 av killar 14-17 år har upplevt
våld i partnerrelation.
• Runt 40% av ungdomarna har upplevt någon form
av digitalt våld.

Exempel på Digitalt våld
• Skickar mängder av sms eller
andra meddelanden
• Sprider rykten
• Kapar Facebook-kontot och
skickar falska meddelanden till
vänner och bekanta
• Skapar ett falskt Instagram-konto
och lägger ut privata bilder
• Laddar ner en positioneringsapp/
avlyssningsapp i partnerns mobil

Vad skiljer de unga från de vuxna?
• Hjärnans utveckling
• Identitetsskapandet
• Erfarenhet
• Påtryckningar
• Föräldrar
• Skolan
• Resurser/problem
• Åldern (diskriminering)

Särskilt sårbara grupper
• Unga med funktionsvariationer
• Unga HBT-personer
• Unga utsatta för hedersrelaterat våld och förtryck

Exempel på negativa konsekvenser
• Koncentrationssvårigheter
• Begränsat livsutrymme
• Psykosomatiska besvär
• Självskadebeteende
• Depression
• Självmordstankar

Utövare
Att unga män utövar våld mot sin partner är
dubbelt så vanligt som att vuxna män gör det.
Lucas Gottzén

Att se i tid…
• Våldsamt beteende börjar oftast i åldern 12-18 år.
• Våldet i vuxen ålder är ofta grövre i de fall där våldet
har etablerats i adolecensen.
loveisrespect.org

Socialstyrelsens föreskrifter och
allmänna råd, SOSFS 2014:4
• 7 kap:
Nämnden bör kunna erbjuda våldsutövare
insatser som syftar till att de förändrar sitt
beteende och upphör med att utöva våld.

Nätverkets betydelse
Kan uppmärksamma problemet och sätta
ord på det som sker.
Kan hjälpa den unge att söka hjälp.
Allvarliga händelser bagatelliseras
och ursäktas som omogenhet och
tonårsfasoner som kommer gå över
av sig själv.
Svartsjuka och kontrollbehov romantiseras.

http://www.lansstyrelsen.se
 
  Share  
balatarin