Mäns våld mot kvinnor
På en global såväl som en nationell nivå har mäns våld mot kvinnor definierats som ett utbrett folkhälso- och samhällsproblem som utgör ett allvarligt hot mot kvinnors och barns hälsa, välbefinnande och liv. Enligt FN befinner sig kvinnor världen över i en position av kroppslig utsatthet i det offentliga såväl som det privata och mäns våld utgör ett hot mot kvinnors kroppsliga och sexuella integritet.

Under 2012 anmäldes 28 254 fall av misshandel mot kvinnor i Sverige och i en majoritet av fallen är förövaren en person som kvinnan har någon form av relation till. Cirka 17 kvinnor mördas varje år av en närstående man och i mer än hälften av fallen finns det dokumenterade uppgifter om att mannen tidigare har misshandlat, hotat och brukat våld mot kvinnan.

Dagligen anmäls även 46 fall av sexualbrott mot kvinnor, varav hälften av dessa rör våldtäkt eller våldtäktsförsök och en överväldigande majoritet av brotten sker inomhus av en person som kvinnan är bekant med eller har en relation med.

Många av dem som utsätts för våld i en nära relation upplever känslor av skuld och skam, och få söker vård för sina skador. Brottsförebyggande rådet räknar med att endast vart tionde fall polisanmäls.
Läs mer om: mäns våld mot kvinnor
 
  Share  
balatarin