Skärpt skydd mot barnäktenskap
Hundratals svenska barn och unga lever under hot om att giftas bort mot sin vilja. Nu skärps skyddet mot barnäktenskap. Men åtgärderna får kritik för att innehålla kryphål.

Från den första juli blir det olagligt för föräldrar och släkt att pressa en ung person att gifta sig eller att ingå en äktenskapsliknande förbindelse. Att tvinga någon till äktenskap är redan i dag straffbart som olaga tvång, men nu kriminaliseras fler handlingar. Även förberedelser blir olagliga, liksom att försöka kringgå reglerna genom att tvångsgifta bort någon i utlandet. Vidare slopas möjligheten till giftermål mellan makar under 18 år och reglerna om hur utländska äktenskap erkänns skärps.

Fältet öppet

Åtgärderna får dock kritik för att inte ge tillräckligt skydd. Fortfarande finns exempelvis möjlighet att i vissa undantagsfall erkänna utländska barnäktenskap, liksom tvångsäktenskap som ingåtts i annat land. Även om skrivningarna kring detta skärps, så att det ska krävas synnerliga skäl, anser flera organisationer att Sverige helt borde förbjuda äktenskap med personer under 18 år.

– I dag ger lagen inte ett tydligt besked om att detta är en företeelse som vi inte accepterar, säger FN-förbundets ordförande Aleksander Gabelic.

Det finns inga aktuella uppgifter om hur många svenska barn och ungdomar som riskerar att giftas bort. De senaste fem åren har tio dispenser för barnäktenskap beviljats, enligt uppgifter från länsstyrelserna som TT sammanställt. Samtidigt riskerar minst 250–300 unga varje år att bli bortgifta, enligt den statliga utredning som ligger till grund för regeringens beslut om stärkt skydd.

Extrema undantag

Flera instanser har också ifrågasatt om de nya brotten, med tanke på de höga beviskraven i brottmål, kommer att leda till särskilt många åtal och fällande domar.

– Avgörande är naturligtvis att man anmäler och att det finns relevant bevisning, kommenterar justitieminister Beatrice Ask (M).

Hon påpekar att det bara är i extrema undantagsfall som utländska barnäktenskap och tvångsäktenskap kan godkännas. Ett exempel är en person som sedan födseln är bosatt utomlands och strax före sin 18-årsdag gifter sig och först många år senare bosätter sig i Sverige med barn och barnbarn.

– Vi gör en tydlig markering av att man inte får tvinga någon att gifta sig, och vidgar detta till att också omfatta förberedelser och finansiering av aktiviteter som har det syftet. Jag tror att det gör att många ungdomar kan känna sig tryggare i dag än man kunde tidigare, säger Ask.

TT Nyhetsbyrån 20140629
 
  Share  
balatarin