Diskriminering av flickor
I flera delar av världen anses flickor mindre värda.

Många flickor i världen, framför allt i utvecklingsländer, går ett svårt liv till mötes. Redan innan de föds är flickorna ofta diskriminerade och orättvisorna fortsätter sedan för många genom hela livet. I vissa länder, exempelvis Indien och Kina, är det vanligt med tester som talar om könet på fostret, för att göra det möjligt att välja bort en flicka genom abort.

Skoltoalett för flickor i Senegal
UNICEF/Olivier Asselin
Rent vatten och separata flicktoaletter är lika viktigt för utbildning som pennor, böcker och lärare. Möjlighet att kunna tvätta sig och gå på toaletten ifred är avgörande för om flickor, särskilt i puberteten, ska kunna ta sin rättmätiga plats i klassrummen. Bilden är från Senegal.
Flickor i Afghanistan
UNICEF/Shehzad Noorani
När talibanväldet upphörde 2001 blev det äntligen tilllåtet för flickor i Afghanistan att få skolundervisning.

Diskriminering på grund av traditioner

Orsakerna till den regelmässiga diskriminering som drabbar flickor och kvinnor är många. Det handlar mycket om kulturella värderingar och traditioner. Många familjer tycker inte att det är värt att investera i sina flickor eftersom de ska gifta in sig i en annan familj. Efter att de gift sig kommer de inte att kunna bidra med något till sin “barndomsfamilj”, vilket gör att det anses onödigt att spendera pengar, tid och kraft på döttrarna.

Flickor får ofta stå tillbaka för sina bröder. Ofta ammas en flicka under kortare period än en pojke och får även mindre omvårdnad. I många utvecklingsländer vaccineras pojkar i större utsträckning än flickor. Eftersom pojkar anses mer värda än flickor får döttrarna inte heller samma tillgång till mat, sjukvård och omvårdnad, som sönerna. Risken att dö är alltså större för flickorna än för pojkarna.

Denna extrema diskriminering mot flickor har lett till att det i den officiella statistiken “fattas” mellan 60 och 100 miljoner kvinnor i Sydasien, Nordafrika, Mellanöstern och Kina, jämfört med vad som väntats enligt demografiska trender. I vissa länder, exempelvis Indien och Kina, är det vanligt med tester som talar om könet på fostret, för att göra det möjligt att välja bort en flicka genom abort.

Skolflicka i Tadzjikistan
UNICEF/Giacomo Pirozzi
En flicka på en grundskola i Tadzjikistans huvudstad Dushanbe.
Utbildning

En stor mängd hushållsgöromål, som att ta hand om småsyskon, städa, laga mat och hämta vatten, är många flickors lott. Flickorna får inte tid att leka och deras skolgång försvåras.

Fattiga familjer har ofta inte råd att skicka flera barn till skolan och då prioriteras pojkarnas utbildning framför flickornas. Trots detta visar forskning på att utbildning för flickor och kvinnor är avgörande för ett samhälles ekonomi. Utbildade kvinnor föder generellt färre barn och har större möjligheter att klara sin familjs försörjning.

Flickor arbetar i stor utsträckning och under många timmar både inom och utanför hemmet, men ofta är deras arbetsinsats inte erkänd eller uppskattad och ligger utanför den officiella arbetsstatistiken. I Afrika och Asien arbetar flickor i åldern 10 till 14 år sju timmar eller mer inom hemmet.

Hälsa

Rapporter från olika håll i världen visar att en högre andel flickor än pojkar är undernärda. Det beror bland annat på deras lägre ställning inom familjen. När det finns mat är det i första hand männen och pojkarna som ska bli mätta.

En stor hälsorisk för ungdomar och särskilt unga kvinnor är hiv och aids. Idag lever ungefär 5 miljoner unga människor under 25 års ålder med hiv. Unga kvinnor och flickor är mest sårbara, och i många länder är det de som är mest utsatta för hivsmitta. 64 procent av alla unga människor som lever med hiv i världen idag är kvinnor. I Afrika, söder om Sahara, är den siffran nästan 70 procent.

En annan hälsorisk som ökar bland ungdomar, i synnerhet bland flickor, är rökning som är en fara både för flickor och för deras barn. Av dagens barn och tonåringar kommer 300 miljoner att dö i tobaksrelaterade sjukdomar.

Mulu Melka i Etiopien har vägrat gifta sig
UNICEF/Andrew Heavens
Mulu Melka, 13 år, i sitt klassrum på Dima Primary School i Etiopien. Hon har två gånger undvikit tvångsäktenskap – en gång genom att fly och en gång genom att insistera på ett hiv-test. Hon är fast besluten att gå färdigt skolan.
Tidiga äktenskap

Många flickor gifts bort i mycket tidig ålder. Enligt de senaste undersökningarna ligger andelen barnäktenskap i Sydasien på 46 procent medan det i västra och centrala Afrika är 41 procent som gifter sig innan 18 års ålder. Detta kan jämföras med 10 till 25 procent av pojkarna i samma åldersgrupp. Tidiga äktenskap leder till att flickorna får barn unga och att de får fler barn. De löper större risk för sjukdomar eller att dö under graviditeten eller förlossningen.

Även om andelen tonårsgraviditeter minskar i alla regioner, förutom Afrika söder om Sahara, står tonårsflickor för 10 procent av alla födslar världen över. För flickor mellan 15 och 19 år är den vanligaste dödsorsaken relaterad till graviditet. Barn till flickor under 18 år föds ofta för tidigt och är mycket små. Detta påverkar naturligtvis barnets chanser till ett hälsosamt liv.

Vad gör UNICEF?

Att kämpa för flickors och kvinnors rättigheter hör till UNICEFs allra viktigaste uppgifter. Vi pratar med regeringar och besöker byar jorden runt för att stödja flickors utveckling och ge kvinnorna möjlighet att delta i samhällsutvecklingen.

År 1995 samlades världens regeringar och en lång rad frivilligorganisationer, däribland UNICEF, till en internationell konferens om kvinnor i Beijing, Kina. Vid konferensen antogs en handlingsplan för avskaffandet av diskriminering och våld mot kvinnor. Särskilt betonades selektiv abort och diskriminering av spädbarnsflickor.

Vi vill lyfta fram flickors utsatta situation och visa på hur viktigt det är att ge stöd till kvinnors utveckling och hur det påverkar samhällsutvecklingen. Ett viktigt mål för oss är att bekämpa de problem som särskilt drabbar flickor och unga kvinnor, till exempel kvinnlig könsstympning, tidiga äktenskap, tonårsgraviditeter och hiv/aids.

Jämställdhetsperspektivet bör genomsyra alla UNICEFs projekt. I många länder har vi genomfört särskilda program som syftat till att förbättra flickors sociala ställning. Vi har bland annat utarbetat en animerad film om Meena, en flicka i Nepal, för att visa betydelsen av flickors utbildning. Filmen har visats bland annat i Indien, Pakistan, Bangladesh och Nepal.

Vi stöder också familjeplaneringsinitiativ i Mellanöstern, Nordafrika och projekt som syftar till att förebygga hiv/aids i bland annat Filippinerna, Thailand och Uganda. Källa
 
  Share  
balatarin