”Våldskarta” ska ge kvinnofrid
HarassMap har hjälpt egyptiska kvinnor att agera mot sexuella övergrepp och trakasserier. Nu ska initiativet exporteras till andra länder. Våldet mot kvinnor har inte minskat efter revolutionerna i Egypten och Tunisien, och under de senaste oroligheterna i Kairo har minst 25 kvinnor utsatts för sexuella övergrepp.

Sexuella trakasserier är vardag för kvinnor i Egypten. Män som tafsar, förföljer och begår övergrepp är ett så vanligt fenomen att det kallas för en ”epidemi” av kvinnorättsgrupper. Kvinnor som demonstrerar för ökade rättigheter har attackerats och angripits sexuellt av grupper av män.
Men det har inte alltid varit så – på 1980- och -90-talen var det skamligt att ge sig på kvinnor ute på gatan. De som försökte blev åthutade och bortkörda av vittnen.

– Det började på allvar 2005 då polisen rekryterade gäng som hade till uppgift att sexuellt attackera de kvinnor som deltog i oppositionens protester. Efter det blev det alltmer vanligt och användes ju också av Mubaraks polis och militär under revolutionen, säger Rebecca Chiao, en av grundarna till HarassMap.

Rebecca Chiao är amerikanska och flyttade till Kairo 2004 för att arbeta med kvinnofrågor vid Egyptian Center for Womens Rights. HarassMap växte fram som idé i hennes huvud sedan flera av kollegerna kommit gråtande till jobbet efter att ha blivit utsatta för sexuella trakasserier på vägen dit.

HarassMap är en hemsida med en digital karta där kvinnor via sms och sociala medier kan anmäla sexuella övergrepp och trakasserier. De röda punkterna på kartan växer ju fler övergrepp som begås inom ett område.

– Syftet är att kartlägga men framför allt handlar det om att ändra attityderna till sexuella övergrepp. De flesta kvinnor anmäler inte eftersom de blir trakasserade på polisstationen, och polisen ingriper inte eftersom det tyvärr har uppstått en social acceptans för sexuella trakasserier, säger Rebecca Chiao, som rekryterat volontärer för att gå ut och övertyga affärsinnehavare och andra som arbetar i de områden där kvinnor angrips att agera när de ser något.

Att ha huvudduk eller niqab skyddar inte mot gärningsmännen – en majoritet av de kvinnor som utsatts för sexuella övergrepp eller trakasserier hade traditionell klädsel enligt statistik från Egyptian Center for Womens Rights.

– Ofta tror folk som vi pratar med att det är kvinnor som klär sig ”omoraliskt” som blir utsatta, och när vi berättar att mer än 70 procent av de som råkar ut för sexuella trakasserier har slöja blir de förvånade. Men sedan är det lättare att få dem att agera mot män som trakasserar, säger Rebecca Chiao.

Hon hoppas att HarassMap ska sätta i gång en proteströrelse mot sexuella övergrepp, och att trycket från en växande opinion sakta men säkert ändrar både attityder och skärper lagar.

Sedan HarassMap satte i gång för två år sedan har det blivit uppmärksammat både i lokala medier och i flera andra länder, och nu är tanken att kvinnogrupper ska dra i gång något liknande i bland annat Pakistan, Jemen, Turkiet och Indien.

Det omskrivna fallet med den 23-åriga indiska kvinna som våldtogs av sex män och avled har blivit debatterat också i Egypten.

– Ja, men tyvärr är det inte så chockerande för oss eftersom vi har liknande erfarenheter här, säger Rebecca Chiao.

Ett övergrepp som lett till både debatt och protestmöten är ett fall i Tunisien där en kvinna som våldtagits av två poliser på en bilparkering i höstas, blev anklagad för att vara omoralisk av domaren i rättegångssalen.

Annars är frågan om sexuella övergrepp ofta en icke-fråga i Tunisien. En av få undersökningar som gjorts är en studie från tunisiska befolknings- och familjekontoret. Den visar att majoriteten av det fysiska våld som utövas mot kvinnor sker i hemmet, men också att 21,3 procent av sexuella övergrepp händer utomhus.

I bägge länderna har de nya konstitutionerna, där sharialagen har stor tyngd, lett till en debatt om hur kvinnors rättigheter riskerar att inskränkas.

– Man diskuterar familjelagar och frågor som att sänka giftasåldern och slopa lagen mot könsstympning. Med den nya konstitutionen finns det nog inte stort hopp om lagar som gynnar kvinnors rättigheter, säger Heba Morayef, chef för Human Rights Watch i Egypten.

Hon ser det som ett stort problem att polisen inte agerar när kvinnor utsätts för övergrepp, och konstaterar att det är djupt oroande att våldet blivit värre:

– Under senare tid har det skett en del allvarliga fall av sexuell mobbning där stora grupper av män angriper kvinnor, det är chockerande. Kvinnorna känner sig också maktlösa inför det här, de anmäler sällan vad de råkat ut för eftersom de inte tas på allvar och ytterst få fall går till domstol.
 
  Share  
balatarin