Rashidi: Slöjdebatten

Grundfrågan förblir dock den vanliga: ”Är slöjan ett helt naturligt klädesplagg eller en politiskt laddad symbol?”. Svaret blir förstås ”både och”, vilket verkar ologiskt. För om slöjan är ”ett helt naturligt klädesplagg” kan den väl inte samtidigt vara en politisk symbol? Och om den är ”en politiskt laddad symbol” så kan den väl inte samtidigt uppfattas som ett ”helt naturligt” plagg? Något som är laddat är inte samtidigt helt alldagligt och okontroversiellt, det hänger inte ihop.

https://www.altinget.se/artikel/rashidi-slojdebatten-en-blind-flack-i-barnperspektivet