Hedersvåld och våld i nära relation – vad säger Sveriges lagar?
 Är du utsatt och vill veta mer?

Kvinnors Rätt anordnade utbildningar på temat hedersrelaterat våld och förtryck och våld i nära relation, där deltagarna under två tillfällen fick grundläggande kunskaper och information i juridiska frågor. Samuel Westerlund, bitr. jurist erbjöd en presentation av rättssystemets utformning och hur brottsutsatta individer kan erhålla adekvat hjälp och stöd från rättsväsendet. Några av de viktigaste frågeställningarna […]

En möjlighet till avkoppling fri från oro och vardagsbekymmer

Sommaren 2019 arrangerades en utflykt till Väddö, Norrtälje kommun där 37 deltagare, bestående utav organisationens hjälpsökande och deras barn fick uppleva den fantastiska naturen som Norrtälje har att bjuda på, och vara med på olika aktiviteter skapade utav volontärer och styrelsemedlemmar från Kvinnors Rätt. En välplanerad och genomförd aktivitet som blev till en fantastisk erfarenhet […]

”Man behöver prata om psykisk ohälsa för att bryta ensamhet och stigma”

Kvinnors Rätt stödjer flickor och kvinnor som lider av psykisk ohälsa och har anordnat utbildningar med målsättningen att öka kunskap och förståelse. – Psykisk ohälsa kan drabba vem som helst, men det drabbar mest de som är utsatta för våld och hedersvåld. Kännedom om psykisk ohälsa innebär ökad kännedom om en själv och hur man […]