Utsatt för hedersrelaterat våld och våld i nära relationer- vad säger Sveriges lagar?

Kvinnors Rätt är en organisation som erbjuder hjälp- och stöd i form av samtal till våra stödsökande. Juridisk rådgivning där man vägleder och anknyter individen till advokat ombud och andra instanser utgör en oerhört viktig aspekt i det sociala arbetet. Under juni 2019 arrangerades en halvdagsutbildning i samarbete med Försvarsadvokaterna Stockholm. Samuel Westerlund Rashidi, biträdande jurist […]

En möjlighet till avkoppling fri från oro och vardagsbekymmer

Sommaren 2019 arrangerades en utflykt till Väddö, Norrtälje kommun där 37 deltagare, bestående utav organisationens hjälpsökande och deras barn fick uppleva den fantastiska naturen som Norrtälje har att bjuda på, och vara med på olika aktiviteter skapade utav volontärer och styrelsemedlemmar från Kvinnors Rätt. En välplanerad och genomförd aktivitet som blev till en fantastisk erfarenhet […]

Regeringen måste agera mot psykisk ohälsa

Kvinnors Rätt stödjer flickor och kvinnor som lider av psykisk ohälsa. Under våren organiserades därför en studiecirkel i Stockholm för att belysa temat.  – Psykisk ohälsa är något som går hand i hand med hedersrelaterat våld och därför något som även vi på Kvinnors Rätt prioriterar högt, säger Maria Rashidi ordförande för Kvinnors Rätt.  Studiecirkeln […]