Kvinnors Rätts styrelse

Kvinnors Rätts styrelse utgör en betydelsefull del inom föreningen då all form utav beslutsfattande sker genom kontinuerliga styrelsemöten där man uppdaterar om verksamhetens aktiviteter.Styrelsen är också involverad i det sociala arbetet och består av en grupp otroligt drivna och engagerade kvinnor som aktivt arbetar för kvinnors rättigheter. Kvinnors Rätt är oerhört stolt över att ha […]

Vår grafiska profil

Ett stort tack till tryckföretaget DIXA för deras fantastiska arbete med Kvinnors Rätts grafiska material! Vi är otroligt nöjda med organisationens design, logotyp, färg och formgivning.